Gå direkt till innehåll
Ren i skog
Renen på bilden har inte med sjukdomen att göra. Bild: SVA

Misstanke om sjukdomen CWD på tamren i Norge

Sidan granskades senast : 2022-09-16

Myndigheterna i Norge undersöker just nu en stark misstanke om CWD på en tamren. Slutligt analyssvar förväntas under helgen. Renen har betat på ett område som gränsar till Sverige och det går inte att utesluta att renen har betat i Sverige.

Om provsvaren visar på CWD kommer de svenska och norska myndigheterna att fokusera på att få en bättre bild av situationen genom provtagning och dialog med näringen. Vi kommer att ha fortsatt kontakt med de norska myndigheterna. Därefter kan det fattas beslut om ytterligare åtgärder.

Kontakt

Maria Nöremark

Epidemiolog, tf. biträdande statsepizootolog

Foto: Göran Ekeberg/AddLight