Gå direkt till innehåll
Människor med blå soppåsar vandrar över berg mot skog.
Kärnområdet i den smittade zonen ska stängslas in. Foto: Jordbruksverket

Uppdatering afrikansk svinpest (ASF) 21/9

Sidan granskades senast : 2023-09-21

Idag finns inga nya provsvar från SVA att presentera, antal hitintills bekräftade fall visas både i karta och i tabell på SVA:s övervakningssida. Det finns inte heller några fynd i fält som förändrar SVA:s bild av utbrottet. Under dagen har Jordbruksverket beslutat att stängsla kärnområdet.

Jordbruksverket har idag fattat beslut om att stängsla av det så kallade kärnområde, det område inom vilket de positiva fallen hittills påvisats. Stängslingen är en del i att bekämpa och begränsa smittan. Området baserar sig på den kunskap som kommit fram genom de senaste två veckornas sökinsatser i området.

Mer information om stängsligen i Jordbruksverkets pressmeddelande.

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av