Gå direkt till innehåll
Människor med varselvästar i beredskapstält.
Provtagnings- och förbränningsanläggningen visas för experter från EU. Bild: Jordbruksverket

Uppdatering afrikansk svinpest (ASF) 22/9

Sidan granskades senast : 2023-09-22

Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftat 41 fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin, antal undersökta visas i karta och i tabell på SVA:s övervakningssida. Alla positiva fall finns fortfarande inom det så kallade kärnområdet och det finns inga nya fynd som ändrar bilden av utbrottet. Under förmiddagen sammanfattade EU:s expertgrupp sina observationer och råd efter besöket i Sverige.

Från onsdag till fredag har EU:s expertgrupp för ASF varit i Sverige för att titta på den svenska situationen och utifrån de erfarenheter de har av utbrott i andra länder ge råd i bekämpningsinsatserna. Besöket inleddes på SVA på onsdagen och under onsdag eftermiddag och torsdagen besökte expertgruppen Fagersta för att på plats se området där smittan påvisats.

– Det har varit väldigt värdefullt att ha dem här och vi är tacksamma att de kunde komma. Den återkoppling vi har fått har varit att vi har agerat helt enligt den tillgängliga kunskapen för att ha störst chans att bekämpa sjukdomen. De var imponerade över det fantastiska samarbete vi har med jägarna i området, provtagningscentralen som byggts upp och den databas som SVA utvecklat för att vi ska kunna följa kadaver hela vägen från att de upptäcks i skogen till att vi rapporterar resultaten till internationella organisationer. Samtidigt fick vi värdefulla rekommendationer som vi tar med oss i det vidare arbetet, till exempel hur man kan tänka i relation till sökinsatser utifrån hur vildsvinen beter sig när de är döende, och hur tidsplanen för de olika delar av bekämpningsinsatserna bör se ut, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av