Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Bettfel hos kanin

  Kanin

  Allmänt om tandsjukdomar

  Bakgrund

  En vanlig orsak till veterinärbesök med kaniner, är tandsjukdomar. Problemen uppstår i första hand till följd av felaktig utfodring men även fysiska skador och infektioner kan ha betydelse. Hur vi avlar på kaniner spelar också en viss roll, både direkt och indirekt. Som med många andra djurslag, avlar man fram korta nosar som skapar dåligt utrymme för tänder och tandanlag. Man har även på senare tid tagit fram så kallade satin-kaniner. De har en mycket vackert skinande päls men tyvärr bär satin-anlaget med sig stor risk för allvarlig tandsjukdom tidigt i livet.

  Kaniner är grovfoderätare och de är skapta att tugga i sig en stor mängd fiberrik och svårtuggad föda under långa perioder av dagen. Kaniner har sex kindtänder i vardera underkäke och fem i vardera överkäke. Underkäken är smalare än överkäken så tänderna möts inte symmetriskt. Tänderna är utformade att skära, krossa och mala fodret. När kaninen tuggar rätt sorts foder, använder den speciella malande tuggrörelser som sliter hela ytan på kindtänderna. Eftersom slitaget blir stort, växer en kanins kindtänder kontinuerligt hela livet.

  Kaniner saknar hörntänder och det finns ett utrymme mellan framtänder och kindtänder som är helt tandlöst.

  Framtänderna är avsedda att slita och skära loss födan från marken. Något som utmärker kaniner och andra hardjur och som skiljer dem från gnagare, är att kaniner har dubbla rader framtänder i överkäken. Bakom de två främre stora tänderna, finns det två mycket små tänder. De två framtänderna i underkäken ska passa in i den lilla fickan som bildas mellan de stora framtänderna och de små i överkäken. I fickan finns nervceller som reagerar när underkäkständerna stöter emot när kaninen tuggar. Det talar om för kroppen att tänderna är lagom långa och håller tillbaka tillväxten. Skulle tänderna gå av eller slitas väldigt fort så att de inte får kontakt med varandra, signalerar det till kroppen att tänderna behöver växa snabbare.

  Allt det här är viktigt att känna till för att bättre kunna förstå hur tandsjukdomar uppstår på kaniner.

  Bettfel

  Orsaker

  Kaniner kan födas med bettfel. Det handlar i första han om underbett men även tångbett eller saxbett kan förekomma. Eftersom det är ett genetiskt fel, bör inte dessa kaniner avlas på och kaninungar med bettfel ska inte komma ut på marknaden. Tyvärr händer det ändå att en nybliven kaninägare plötsligt upptäcker att framtänderna blivit väldigt långa.

  När en kanin har underbett kommer underkäkständerna inte in mellan de två raderna av framtänder. Det innebär att kroppen tror att tänderna är för korta och signalerar för tillväxt. Tänderna växer då ohämmat och blir längre och längre. Överkäkständerna växer in i munnen och underkäkständerna växer upp mot näsborrarna.

  Om en äldre kanin plötsligt får underbett eller annat bettfel, beror det oftast på att kaninen gjort illa sina tänder antingen vid fall eller vid gallergnagning. Kaniner som stängs in i gallerburar utvecklar ibland en dålig ovana att sitta och rycka i gallret. En äldre kanin med bettfel kan också ha drabbats av infektion runt tänderna vilket orsakat tandlossning så att tänderna flyttats ur sitt normala läge.

  Behandling

  Eftersom det inte går att justera ett bettfel, måste man välja mellan att såga av framtänderna ungefär en gång i månaden resten av livet eller låta operera bort framtänderna helt. Dessa ingrepp ska utföras av veterinär. Att låta operera bort framtänderna, kan låta drastiskt men det är många gånger den bästa lösningen, framför allt när det gäller unga kaniner vars tänder för övrigt är friska. Man kan undra hur kaninen ska kunna äta utan framtänder men kaniner med bettfel har i vilket fall inte fungerande framtänder. De har redan lärt sig att ta in maten direkt till kindtänderna och både bita av och tugga med dessa.

  När det gäller äldre kaniner med förvärvade bettfel, bör man noga överväga vilken behandling som är den bästa. En operation är mer riskfylld om tänderna är skadade eller infekterade och man måste väga in kaninens ålder. Det kan i många fall vara en bättre lösning att regelbundet såga av framtänderna.

  Fördelen med operationen är att om allt går som det ska, är problemet löst för resten av livet. Nackdelen är att det är en förhållandevis stor operation med risker både vad gäller narkos men även för komplikationer efteråt.

  Förebyggande

  Kaniner med ärftliga bettfel, ska man inte avla på. Ej heller på deras föräldrar eller syskon. Att förebygga skador eller infektioner kan vara svårare. En korrekt hantering av kaniner minskar risken för olyckor och kaniner som inte sitter instängda i små gallerburar, utvecklar mer sällan problembeteende som gallerbitning.

  Texten är skriven av: Marianne Tornvall i december 2020, veterinär på Mälaren Smådjursklinik

  Sidan granskades senast : 2022-07-14