Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fästingspridda sjukdomar

  TBE orsakas av olika virus medan Borrelios och Granylocytär anaplasmos (tidigare ehrlichios) orsakas av bakterierna Borrelia respektive Anaplasma phagocytophilum (tidigare Ehrlichia). Fästingburna infektioner är exempel där smittreservoaren huvudsakligen finns i naturen.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  TBE, fästingburen hjärninflammation

  Vanligast inom begränsade geografiska områden i Stockholms skärgård och de östra delarna av Mälaren. TBE-viruset finns i blodet hos framför allt vilda smågnagare och kan via fästingar spridas till människor. 

  Symtom hos människa är feber, huvudvärk och nackstelhet. I allvarliga fall kräkningar, yrsel och svår huvudvärk samt förlamningssymtom. Hos cirka en tredjedel utvecklas dock hjärninflammation med allvarligare symtom som kräver läkarvård.

  Borrelios

  Orsakas av en grupp borreliabakterier som finns hos vilda gnagare och överförs med fästingar. Större däggdjur, till exempel hundar och hästar, kan också bli infekterade, men än så länge är det inte helt klarlagt om detta leder till sjukdomssymtom. Hos djur ses inte det typiska ringformade hudutslaget och de symtom som finns beskrivna är vanligen lite diffusa ledbesvär och rörelsestörningar, ofta av kronisk karaktär.

  Det vanligaste symtomet hos människa är hudrodnad som breder ut sig vid bettstället. Andra symtom kan vara feber, huvudvärk och ledvärk. I sällsynta fall kan borrelios ge allvarligare symtom i nervsystemet, kroniska ledbesvär och hudförändringar. Borrelios smittar inte mellan människor eller direkt från djur till människa.

  Granulocytär anaplasmos

  Orsakas av speciella bakterier som infekterar de vita blodkropparna. Sjukdomen hos djur kännetecknas av akut hög feber och nedsatt aptit. Hundar kan få diarré och kräkas, hästar får ofta bensvullnad och kor upphör med mjölkproduktionen. Alla djur får dessutom en trombocytopeni – antalet blodplättar sjunker.

  Symtom hos människa är feber, huvudvärk, muskelvärk och eventuellt illamående med influensaliknande symtom. Granulocytär anaplasmos har nyligen beskrivits hos några människor i Sverige. Den kliniska bilden hos dessa varierar men feber och influensaliknande symtom tycks höra till.

  Undvik smitta

  Att använda myggmedel och täckande klädsel kan hjälpa mot myggbett och fästingar. Det är viktigt att avlägsna fästingar så snart som möjligt. Borrelios och ehrlichios behandlas med antibiotika. Vaccin rekommenderas för personer som vistas i riskområden för TBE.

  Läs mer hos andra

  Mer information om fästingburna sjukdomar hos människa, TBE, Borrelios och Erlichios finner du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Sidan granskades senast : 2019-12-11