Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Listerios som zoonos

  Får Get Nötkreatur Vilda djur

  Listerios är en infektionssjukdom orsakad av bakterien Listeria monocytogenes. Både djur och människor kan insjukna i listerios.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst i Sverige

  Listerios är en anmälningspliktig sjukdom på djur. Årligen rapporteras cirka 30-35 fall, av dessa är majoriteten hos får.

  Invasiv listeriainfektion på människa är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Antalet anmälda humanfall har under de senaste åren varierat mellan 56 och 125.

  Fakta om listerios hos människa

  Smittämne

  Listeria monocytogenes.

  Förekomst

  L. monocytogenes förekommer i tarmkanalen hos flera djurarter och i miljön världen över, till exempel i jord, vatten och i organiskt material.

  Symtombild

  L. monocytogenes kan förorsaka en allvarlig invasiv septisk sjukdom eller en mildare icke-invasiv mag-tarminfektion. Den invasiva sjukdomen drabbar framför allt personer med nedsatt immunförsvar på grund av underliggande sjukdomar eller mediciner samt gravida och nyfödda barn. Hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och aborter förekommer vid den septiska sjukdomsbilden. 

  Symtomen vid den icke-invasiva magtarminfektionen liknar andra mag-tarminfektioner med feber, magont och diarré.

  Inkubationstid

  Varierar mellan 3 och 70 dagar

  Mottaglighet

  Den invasiva formen ses framför allt hos personer med nedsatt immunitet eller hos gravida, medan den icke-invasiva mag-tarminfektionen kan drabba alla. 

  Smittkälla

  Huvudsakligen livsmedel, i sällsynta fall djur.

  Smittsätt

  Intag av kontaminerade livsmedel, från moder till foster, i sällsynta fall kontakt med smittbärande djur. Den vanligaste smittvägen till människor är kontaminerade livsmedel såsom förpackade fisk- och köttprodukter samt färskost. Hos får, get och nötkreatur ses ofta ett samband med användande av ensilage av dålig kvalitet. Lmonocytogenes kan tillväxa vid låga temperaturer och i livsmedel förpackade i modifierad atmosfär eller vakuum. Bakterien har även god vidhäftningsförmåga på ytor och kan leva långa perioder i miljön.

  Kontrollåtgärder

  Personer med försvagat immunsystem och gravida kvinnor bör avstå från vissa livsmedel: förpackade, ätfärdiga fisk- och köttprodukter och sushi som är i slutet av hållbarhetstiden samt från opastöriserad mjölk, ostar gjorda på opastöriserad mjölk samt mögel- och kittost. 

  Sidan granskades senast : 2019-11-19