Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Ornithonyssus sylviarum hos fjäderfä

  Andra sjukdomsnamn: Nordliga hönskvalstret, Northern fowl mite (engelskt namn)

  Fjäderfä

  Ornithonyssus sylviarum är en blodsugande yttre parasit (kvalster) som orsakar hudinflammation och smutsig fjäderdräkt framförallt i kloakregionen hos fjäderfän. Sänkt äggproduktion och blodbrist kan förekomma. Parasiten har påvisats i Sverige i hobbyflockar med tamhöns och kalkoner.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Värddjur

  Fjäderfän, framförallt tamhöns, och många andra fågelarter inklusive vilda fåglar. Kvalstret kan tillfälligt angripa däggdjur (även människa).

  Förekomst

  Ornithonyssus sylviarum utgör ett stort problem i många fjäderfäbesättningar i bland annat Nordamerika. Detta kvalster förekommer även i fjäderfäbesättningar i Europa inklusive Sverige, men är betydligt mindre vanligt än röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae). I Sverige har O. sylviarum endast påvisats i hobbyflockar med tamhöns och kalkoner.

  Utseende

  Parasiten kan inte med blotta ögat skiljas från röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae). Artbestämning utförs genom mikroskopisk undersökning på laboratorium.

  Livscykel

  Till skillnad från det röda hönskvalstret lever O. sylviarum som en permanent parasit på huden och i fjäderdräkten på sitt värddjur. Äggen läggs på fjädrarna och kläcks efter cirka ett dygn. Utvecklingen från ägg till vuxet könsmoget kvalster (via larv- och nymfstadierna) tar cirka en vecka. På nordliga breddgrader är parasitangreppet värst vintertid och minskar på sommaren (jämför röda hönskvalster där förhållandet ofta rapportera vara det motsatta). O. sylviarum lever på blod från fåglar (blodsugande parasit).

  Symtom och inverkan på värddjuret

  Man hittar parasiten framförallt i fjäderdräkten på ett område mellan bröstbensspetsen och kloaken, men angrepp kan även förekomma i till exempel hättan eller skägget hos raser som har sådana. Angrepp med denna parasit visar sig oftast genom att fjäderdräkten blir svartbrunt missfärgad av kvalsterträck runt kloaken.

  Ornithonyssus sylviarum kvalster i fjäderdräkt
  Ornithonyssus sylviarum i fjäderdräkten hos en höna. Foto: Désirée Jansson/SVA

  Vid kraftiga angrepp blir fjädrarna smutsiga och huden, särskilt runt kloaken, blir förtjockad, skorvig och fjällig. På huden kan man se kvalster som kryper snabbt, samt avföring och ägg från kvalstren (se bild). Ibland, särskilt hos tuppar och om angreppet är kraftigt, kan parasiten finnas utspridd i hela fjäderdräkten. 

  Vid angrepp med denna parasit försämras fjäderdräktens kondition, äggproduktionen minskar och foderförbrukningen stiger. Vid kraftiga angrepp förekommer även blodbrist och dödsfall.

  Smittspridning

  Parasiten sprids huvudsakligen med värddjuret, till exempel vid inköp av nya höns. Vid kraftiga angrepp lämnar ofta parasiten sitt värddjur och kan krypa iväg för att leta upp ett nytt värddjur, och den kan även spridas indirekt, till exempel med utrustning och redskap. O. sylviarum överlever utanför värddjuret upp till några veckor.

  Bekämpning

  Kontakta veterinär vid misstänkt angrepp med O. sylviarum. Parasiten kan bekämpas med receptbelagt läkemedel.

  Artbestämning på laboratorium

  Ornithonyssus sylviarum är en besvärlig parasit och därför rekommenderar vi provtagning och artbestämning för att bekräfta misstankar om angrepp. Arten kan vara svår att skilja från röda hönskvalster.

  Beställ SVA:s analys

  Enkel artbestämning av parasit

  Sidan granskades senast : 2022-01-24