Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Q-feber hos nötkreatur

  Andra sjukdomsnamn: Coxiella burnetti

  Nötkreatur

  Q-feber kan orsaka abort och andra reproduktionsstörningar hos nötkreatur, får och getter. Den är även en zoonos och flera andra djur som till exempel hund och katt kan bli infekterade. Bakterien Coxiella burnetti är mycket motståndskraftig mot värme, torka och många desinfektionsmedel vilket gör den svår att bli av med.   

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om dessa sjukdomar.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  I Sverige har förekomst av C. burnetti varit känt sedan början av 1990-talet, bakterien isolerades första gången från får på Gotland. En nationell undersökning av tankmjölk från mjölkgårdar genomfördes 2008/2009 och visade att åtta procent av mjölkgårdarna hade antikroppar. Det var stora regionala skillnader och den högsta förekomsten hittades på Gotland (59 %) och Öland (35 %). Sedan 2012 är övervakningen passiv i Sverige och väldigt få djur testas, vilket gör att Q-feber sannolikt är underrapporterad. Se rapport Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2021 (pdf).

  Symtom

  Oftast subklinisk infektion, men kan också ge abort och andra reproduktionsstörningar. Andra orsaker till reproduktionsproblem ska undersökas i första hand.

  Infektionsagens

  Coxiella burnetti.

  Smittvägar

  Sjukdomen sprids via fostervätska, placenta, faeces, mjölk, urin och sperma från infekterade djur samt via infekterade fästingar.

  Provtagning och diagnostik

  PCR-analys kan utföras på de placenta, foster eller i mjölk. Antikroppsanalys kan också analyseras vid misstanke om Q-feber i en besättning. På grund av smittorisk är det viktigt att proverna märks och packas

  Behandling och profylax

  Ingen behandling eftersom sjukdomen är subklinisk. Kor som har aborterat bör isoleras.

  Beställ SVA:s analyser

  Q-feber (Coxiella burnetii) (PCR)

  Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar (ELISA indirekt)

  Sidan granskades senast : 2023-03-23