Gå direkt till innehåll

Ringorm som zoonos

Andra sjukdomsnamn: Dermatofytos som zoonos

Ringorm är en smittsam hudinfektion orsakad av mikroskopiska hudsvampar (dermatofyter), och har ingenting med ormar att göra. Ringorm förekommer hos både människor och djur.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Smittämne

Olika arter av mikroskopiska svampar ur släktena Microsporum och Trichophyton.

Symtom hos människa

Oftast ringformade, växande rodnande inflammerade områden i huden. Avläkning sker snabbt i centrum av ringen.

Symtom hos djur

Varierar från inga alls eller ett lätt håravfall till hårlösa fläckar eller inflammationer i huden. Vuxna katter och marsvin är ofta symtomfria smittbärare. Provtagning är vanligen nödvändig för korrekt diagnos och åtgärdsprogram. Behandling av ringorm kan vara besvärlig och långvarig. Sanering av djurmiljön är nödvändig.

Inkubationstid

4–10 dygn, snarare veckor hos djur.

Smittriskperiod

Så länge levande svampsporer finns.

Smittkälla

Nötkreatur, häst, hund, katt, marsvin och andra djur. Även människor.

Smittsätt

Direkt kontakt med smittade personer eller via sporer som fallit av i djurens omgivning.

Förekomst i Sverige

Ringorm är tvärtemot vad många tror en relativt ovanlig åkomma, förutom hos lantbrukare. Riskgrupper i samhället är framför allt barn som har närkontakt med djur (i första hand marsvin). Lantbrukare med djurkontakt (kor). Människor som arbetar med pälsdjur (pälsdjursuppfödare, laboratoriepersonal).

Kontrollåtgärder

Undvik direktkontakt med förändrade hudpartier. Tvätta händer, ansikte och kläder efter hantering av misstänkt smittade djur. Smittade djur skall isoleras, behandlas och miljön noggrant saneras. Människor kan behandlas med svampmedel.

Hitta på denna sida