Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Smittsamma grodsjukdomar

  Vilda djur

  Ranavirus och Chytridsvamp

  Grodsjukdomar broschyr
  Hämta foldern om smittsamma grodsjukdomar som pdf-fil eller beställ den i tryckt format.

  är smittämnen som orsakar omfattande sjukdom och död hos groddjur. Båda är utbredda världen över och kan lätt få fäste i Sverige. Chrytridsvamp har påvisats på ett flertal områden i större delen av landet sedan år 2010, dock utan att uppenbar sjukdom eller ökad dödlighet orsakat av svampen har noterats. Vilka svenska groddjursarter som är känsliga för sjukdom och vilka arter som kan vara symtomfria smittbärare är inte helt klarlagt men forskningsstudier på Uppsala universitet har visat att grodlarvstadiet är känsligt och de dör om de smittas. Därför kan dödlighet pågå utan att det noteras mer än att antalet vuxna groddjur minskar med tiden.

  Groddjur är fridlysta

  Varje import, förflyttning eller felaktig hantering av groddjur som eventuellt bär på smitta är ett hot mot känsliga groddjursarter. Arbetet med att bevara hotade groddjur kan lätt äventyras. Tänk på att groddjur är fridlysta, och tillstånd behövs från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för att fånga eller transportera groddjur.

  Läs mer om dessa smittsamma sjukdomar hos groddjur i vår folder, som också kan beställas från SVA i tryckt format. I foldern får du även information hur du kan agera för att minska risken för smittspridning.

  Du kan beställa foldern via order@sva.se, 018-67 43 00 eller vilt@sva.se.

  Du kan läsa mer om grodors infektionssjukdomar i  artikeln "Jordens groddjur hotas av infektionssjukdomar", Fauna och Flora 103(4): 2-7.

  Vi behöver din hjälp att rapportera in ökad dödlighet av groddjur, använd gärna formuläret "Rapportera vilt".

  Sidan granskades senast : 2022-12-14