Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Urinvägskonkrement hos får

  Andra sjukdomsnamn: Urolithiasis, Urinsten

  Får

  Urinvägskonkrement hos får är en metabolisk och oftast utfodringsbetingad sjukdom. Diagnosen är vanligast hos handjur och förekommer sporadiskt i Sverige. Vid koliksymtom och resultatlösa försök att urinera hos baggar kan urinvägskonkrement misstänkas.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Urinvägskonkrement förekommer sporadiskt i Sverige, men i vissa besättningar kan man få hopade fall. I en lammflock kan tio procent av bagglammen drabbas.

  Urinvägskonkrement
  Urinvägskonkrement bestående av kalciumkarbonat (calcit) från får. Foto: Bengt Ekberg/SVA

  Under 1992-2017 inkom 49 urinvägskonkrement från får till SVA för kemisk analys. De flesta bestod av kiselsyra (20/49) eller kombinationer av kiselsyra och kalciumfosfat (apatit) (11/49), men även kiselsyra blandat med kalciumkarbonat (3/49). Ren kalciumkarbonat var relativt vanligt (12/49). Magnesiumammoniumfosfat (struvit) i ren form (2/49) och blandat med kalciumfosfat (1/49) förekom också.

  Symtom

  Främst handjur drabbas.
  Rastlöshet, resultatlösa försök att urinera.
  Slutar äta och dricka.
  Tandgnissling, kolik, svullen buk, urinförgiftning, död.
  Droppar av blodblandad urin i ullen runt förhuden.
  Risk för ruptur av urinrör eller blåsa. Tillfällig lindring ses vid blåsruptur, men inom några timmar uppkommer urinförgiftning som leder till döden.

  Prognosen är dålig när djuret visar symtom och djurskyddsaspekten är viktig.

  Differentialdiagnoser

  Obstruktioner i mag-tarmkanalen, urinvägsinfektion, inflammation/svullnad i förhud, navel eller underhud, bråck med mera.

  Etiologi och patogenes

  Predisponerande faktorer kan vara:
  För liten vattenkonsumtion (dålig tillgång eller smak; abrupt avvänjning), växter med hög halt av kisel- eller oxalsyra, hög kraftfodergiva (¾), särskilt stor mängd fosfor och/eller fel Ca/P-kvot, pelleterat foder, kastrering, rasskillnader (texel).

  Kemi:

  Små stenar och grus bildas av salter som fälls ut i koncentrerad urin.

  Kiselsyrastenar har samband med kiselsyreinnehållande växter på bete och i grovfoder. Påvisande av amorf kiselsyra kan både vara orsakat av ett lågt vattenintag och/eller kiselsyrehaltiga växter.

  Uppbyggnad av kalciumkarbonatstenar är enligt senare forskning inte direkt beroende av kalciumintag, utan beror mera på balansen anjoner/katjoner, varvid kalium och salt spelar stor roll. Även klöver och oxalsyra i fodret kan bidra till kalciumkarbonatstenar. Höga halter av oxalsyra gör att kalcium lättare kan koncentreras i urinen. En del växter kan innehålla höga mängder oxalsyra. Väl kända är spenat, rabarber, vissa betor, svinmålla och svinamarant, sodaört, ängssyra och harsyra samt sockerbetsblad. Även aspergillus-mögel kan innehålla höga nivåer av oxalsyra. Till utseendet är ofta kalciumkarbonatstenarna runda och med en koppar- eller bronslyster.

  Högt mineral- och fosforintag (spannmål eller spannmålsprodukter) anses öka risken för struvitgrus (magnesiumammoniumfosfat) och även apatitgrus (kalciumfosfat).

  Anatomi: Stenarna fastnar i två trånga passager i bockens urinrör: I den s-formade kröken i bäckenhålan och i det maskformiga bihanget utanför penis.

  Provtagning och diagnostik

  Ställ baggen på torrt underlag några timmar och se om den kan urinera.
  Stenar/grus kan ibland ses i maskformiga bihanget (när förhuden dras bakåt).
  Bukpunktat: urin.
  Kemisk analys av konkrement kan ge information om orsaken. 

  Behandling och profylax

  En fastställd diagnos hos ett enskilt djur innebär att fler djur i flocken är i riskzonen.

  Åtgärder vid första fallet:
  Se till att fåren dricker tillräckligt med vatten.
  Ta bort kraftfodret.
  Ge eventuellt 7-10 gram ammoniumklorid per 30 kilogram får och dag för att surgöra urinen.

  Behandling är oftast utsiktslös och avlivning av djurskyddsskäl kan bli nödvändig.

  Profylax är A och O.
  Ge fri tillgång till vatten redan från första levnadsveckan. Se till att avvänjningen är varsam.
  Ge fåren ett bra grovfoder.
  Ge eventuellt foderkalk för att höja Ca/P-kvoten till minst två. Ge inte extra P eller Mg.
  Eventuellt kan saltmängden i fodret ökas så att lammen blir törstigare.

  Beställ SVA:s analys

  Urinvägskonkrement

  Sidan granskades senast : 2021-03-22