Gå direkt till innehåll

Europeisk samverkan kring livsmedelsburna smittor

One Health European Joint Programme, OHEJP, är ett forsknings- och utvecklingssamarbete där 43 europeiska myndigheter och institut i 22 europeiska länder deltar. Programmet fokuserar på livsmedelsburna smittor, antibiotikaresistens och nya hot, och kommer att pågå mellan 2018 och 2023.

Syftet är att samordna för samhället utmanande forsknings- och utvecklingsaktiviteter kring livsmedelsburna smittor, antibiotikaresistens och nya hot, ur ett perspektiv som tar hänsyn till de starka samband som finns mellan folkhälsa, djurhälsa och miljö (ett så kallat One Health-perspektiv). Programmet leds av den franska livsmedels-, miljö- och arbetsmiljömyndigheten ANSES.

Från Sverige deltar SVA, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Övriga deltagarländer är också representerade av partners som har referenslaboratorier och forskning inom humanmedicin och veterinärmedicin/livsmedel.

Totalbudget på 900 miljoner kronor

Programmet har en total budget på närmare 900 miljoner kronor. Deltagande länder bidrar med hälften. Två utlysningar inom programmet resulterade i sammanlagt 29 godkända delprojekt. SVA är med i 15 av dessa projekt.

Delprojekten ska hantera frågor som rör sjukdomsövervakning och tillämpad forskning kring infektionsämnen i hela kedjan från jord till bord. Hit räknas virus och bakterier som via livsmedel kan vandra mellan människor och djur, men även antibiotikaresistens och andra potentiella hälsohot som kan föras över mellan djur, människor, livsmedel och miljön.

SVA:s roll

SVA deltar i totalt 15 projekt. Karin Artursson ingår i programmets ledningsgrupp och leder arbetspaket 4. Förutom att programmet kommer att bidra till en ökad integration och samarbete på den europeiska nivån skapar det också möjligheter att vidareutveckla samverkan och beredskap nationellt, exempelvis via nätverkande, expertutbyten, kapacitetsbyggande och utbildning.

Projekt på SVA:

Projektinformation

Finansiär:
Horizon 2020, deltagande länder

Tidsperiod:
2018–2023

Kontaktperson på SVA

Karin Artursson

VMD, forskare, adjungerad professor

Photo: Göran Ekeberg/AddLight

Sidan granskades senast : 2021-06-09