Gå direkt till innehåll

DiSCoVeR – ett One Health EJP-projekt

En del smittämnen är zoonoser: de kan överföras från djur till människor och från människor till djur. Vissa, som campylobakter och salmonella, kan smitta människor via livsmedel. Syftet med DiSCoVeR-projektet är att bland annat fastställa de viktigaste smittkällorna för zoonotiska livsmedelsburna smittämnen och antibiotikaresistens.

DiSCoVeR – Discovering the sources of Salmonella, Campylobacter, VTEC and antimicrobial resistance – ska utveckla nya metoder för att undersöka vilka som är de viktigaste smittkällorna för zoonotiska livsmedelsburna smittämnen och antibiotikaresistens. Metoderna ska användas på både existerande och nyinsamlat material från flera EU-länder.

SVA leder arbetet i ett delprojekt som utvecklar nya statistiska metoder och utvärderar en existerande metod, ”source attribution”, som används för att undersöka vilka underliggande källor som troligtvis orsakar exempelvis en matförgiftning. SVA koordinerar också insamlingen av isolat och data om smittämnen från Sverige och andra deltagande EU-länder.

18 institut från 8 länder

SVA:s delprojekt har en budget på knappt 2,5 miljoner kronor, varav 56 procent finansieras av SVA. I DiSCoVeR ingår sammanlagt 18 institut från 8 länder.

Projektet leds av Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Från SVA deltar Thomas Rosendal och Robert Söderlund.

Projektinformation

Finansiär:

One Health European Joint Programme.

Tidsperiod:

2020–2022.

Kontaktpersoner på SVA

Robert Söderlund

Forskare, teknDr

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Thomas Rosendal

Forskare, PhD inom epidemiologi

Porträtt av Thomas Rosendal

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Sidan granskades senast : 2022-04-25