Gå direkt till innehåll

MATRIX – ett One Health EJP-projekt

Vissa smittämnen är zoonotiska: de kan överföras från djur till människor och från människor till djur. En del zoonoser kan smitta människor via livsmedel, till exempel campylobakter, salmonella och vissa e-kolibakterier (EHEC). Matrix syfte är att stärka samarbetet mellan institutioner som arbetar med övervakning av livsmedelsburna zoonoser i livsmedelskedjan.

Matrixprojektet – Connecting dimensions in One-Health surveillance – ska undersöka hur expertråd och forskningsresultat kan implementeras för att stärka samverkan mellan olika sektorer. Det övergripande målet är att övervakningen av livsmedelsburna zoonoser blir kostnadseffektiv och att resultaten från övervakningen kommuniceras och används så bra som möjligt.

Projektet ska till exempel beskriva befintliga system för samverkan mellan olika sektorer och ta fram riktlinjer för hur samverkan kan byggas upp och utvecklas i olika länder. Det ska också undersöka hur resultat från sektorövergripande övervakning kan användas och kommuniceras. I förlängningen handlar det om att stödja beslutsfattarna i deras arbete med att ta fram åtgärder för förbättrad livsmedelssäkerhet och folkhälsa.

Budget på 50 miljoner

Projektet har en budget på närmare 50 miljoner kronor, varav SVA:s andel är knappt 6 miljoner.

Totalt ingår 20 institutioner från nio länder i Europa i Matrix. SVA deltar i koordineringen av projektet, samt deltar i fem av sex delprojekt och leder ett av dessa.

Projektet leds av Statens seruminstitut (SSI) i Danmark. Från SVA deltar Fernanda Dórea, Elina Lahti, Kaisa Sörén och Estelle Ågren.

Projektinformation

Finansiär:

One Health European Joint Programme.

Tidsperiod:

2020–2022.

Kontaktperson på SVA

Estelle Ågren

Epidemiolog, veterinär

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Sidan granskades senast : 2023-06-08