Gå direkt till innehåll

TOXOSOURCES – ett One Health EJP-projekt

Toxoplasma gondii är en encellig parasit som kan infektera många olika djurslag, samt människa. I de flesta fall orsakar den inte några allvarliga symtom, men om en gravid kvinna smittas kan parasiten orsaka missfall eller medfödda skador hos barnet. Syftet med TOXOSOURCES-projektet är att undersöka betydelsen av olika smittkällor för att i framtiden kunna förebygga smitta på ett optimalt sätt.

Människor kan smittas av Toxoplasma via så kallade oocystor i avföring från infekterade katter (direkt eller indirekt via kontaminerade livsmedel) och genom att äta otillräckligt tillagat kött från ett infekterat djur (till exempel gris, får eller nötkreatur). Syftet med projektet TOXOSOURCES – Toxoplasma gondii sources quantified – är att undersöka den relativa betydelsen av dessa smittvägar i några europeiska länder.

TOXOSOURCES ska bland annat

  • beräkna den relativa betydelsen av olika smittkällor med QMRA (Quantitative Microbiologal Risk Assessment)
  • utföra en pilotstudie av förekomsten av oocystor i färska grönsaker
  • utveckla en metod för genotypning av olika Toxoplasma-stammar för förbättrad smittspårning.

SVA:s roll i projektet är att bidra till en systematisk sammanställning av den publicerade informationen om hur vanligt det är med Toxoplasma-infektion hos djur och människor i Europa, samt kända riskfaktorer. Dessa uppgifter kommer att utgöra en del av underlaget för att beräkna betydelsen av olika potentiella smittkällor.

Budget på cirka 30 miljoner

I TOXOSOURCES deltar 20 institut i 12 länder, samt externa deltagare (med 100 procent egenfinansiering) i 8 länder.

Projektet har en budget på cirka 30 miljoner kronor. SVA:s andel är cirka 120 000 kronor, varav 44 procent finansieras av EU och 56 procent av SVA.

Projektet leds av Pikka Jokelainen vid Statens Seruminstitut (SSI) i Köpenhamn. Från Sverige deltar Anna Lundén, SVA, och Jakob Ottoson, Livsmedelsverket.

Projektinformation

Finansiär:

One Health European Joint Programme och SVA.

Tidsperiod:

2020–2022.

Kontaktperson på SVA

Anna Lundén

Laboratorieveterinär

Sidan granskades senast : 2023-05-11