Gå direkt till innehåll

Hjälp oss förbättra kunskapen om beredskapen i svensk foderförsörjning

SVA tog under hösten 2021 hjälp av djurhållare med produktionsdjur för att öka kunskapen om beredskapen i svensk foderproduktion. Över 200 djurhållare uppmärksammade förfrågan och besvarade enkäten!

Svar från enkäten

Skörd av vallfoder
Skörd av vallfoder. Foto: Linda Engblom/SVA

Enkäten var  öppen fram till 1 december 2021. Den bestod av 14 frågor och fokuserade på personalförsörjning och transporter i primärproduktionen. Vi fick in över 200 svar och de kommer att utgöra grunden för vårt fortsatta arbete inom projektet ”Robust foderförsörjning med hjälp av frivilliga försvarsorganisationer”. Projektet syftar till att utveckla frivilliga försvarsorganisationers förmåga att hjälpa till vid kris.

Enkäten var anonym. Efter avslutad enkät kunde de som vill lämna kontaktuppgifter för en separat djupare intervju. I den djupare intervjun kommer  vi under början av 2022 ta del av ytterligare reflektioner och erfarenheter. Vi kommer även att samla in tankar om hur frivilliga försvarsorganisationers kan bidra till att stärka den svenska foderförsörjningsförmågan.

 

Kontaktperson på SVA

Porträtt av Linda Engblom

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Sidan granskades senast : 2021-12-16