Gå direkt till innehåll

Insamling av fästingar i norr - Vilka fästingarter och vilka smittämnen bär fästingarna på?

Under sommaren och hösten 2018 och 2019 samlade allmänheten in fästingar från djur och människor i Norrland och skickade dem till statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Detta forskningsprojekt syftade till att undersöka vilka fästingarter vi har i Norrland och vilka smittämnen de bär på. Stort tack till alla som hjälpt oss att samla in fästingar!

Insamling av fästingar i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

Under sommaren och hösten 2019 pågick en insamling av fästingar som riktade sig till allmänheten i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län. Cirka 950 fästingar skickades in till SVA och av dem har vi artbestämt och analyserat cirka 560 fästingar.

I likhet med insamlingen av fästingar 2018 (över hela Norrland) så visar resultaten från 2019 att i Västerbottens län och Jämtlands län så är det vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) som dominerar. I Norrbottens län däremot hittades tajgafästingen (Ixodes persulcatus) i mycket större omfattning än vår vanliga fästing. Antalet fästingar som artbestämts och analyserats var för Jämtland 80, för Västerbotten 141 och Norrbotten 325 stycken.  

Stapeldiagram med insamlade fästingar från Norrland
Diagram: Visar fördelningen över fästingarter insamlade av allmänheten i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län under 2019.

Preliminära analysresultat från 2019 visar att fästingarna bar med sig ett eller flera smittämnen som kan orsaka sjukdom hos människor och djur, men skiljer sig från resultaten 2018 genom att färre fästingar bar på smittämnen. Resultaten visar att 12 procent av fästingarna bar på Borrelia spp., 5 procent på Rickettsia spp., 2 procent på Ehrlichia spp., 1 procent på Babesia spp. och 0,4 procent på Anaplasma spp.

Insamling av fästingar i Norrland

Under sommaren och hösten 2018 pågick en insamling av fästingar som riktade sig till allmänheten i Norrland. Totalt samlades över 4000 fästingar in och av dem har vi artbestämt cirka 1800 fästingar och cirka 1400 fästingar har analyserats.

Artbestämningen visar att vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) dominerar i norr liksom i övriga Sverige. Under våren 2019 informerade vi dock om att vi upptäckt ett 20-tal tajgafästingar (Ixodes persulcatus). Några av fynden gjordes i nya områden, i norra Sverige.

Preliminära analysresultat från 2018 visar att fästingarna bar med sig ett eller flera smittämnen som kan orsaka sjukdom hos människor och djur. Resultaten visar att 25 procent av fästingarna bar på Rickettsia spp., 20 procent på Borrelia spp., 9 procent på Anaplasma spp. och 6 procent på Babesia spp.

Borrelia spp. kunde identifierats i 49 av 70 kommuner i norra Sverige. Stapeldiagrammet visar vilka Borrelia arter som kunde identifieras. Vissa fästingar var positiva för flera Borrelia arter samtidigt.

Preliminära analysresultat från 2018 visar att fästingarna bar med sig ett eller flera smittämnen som kan orsaka sjukdom hos människor och djur. Resultaten visar att 25 procent av fästingarna bar på Rickettsia spp., 20 procent på Borrelia spp., 9 procent på Anaplasma spp. och 6 procent på Babesia spp.

Borrelia spp. kunde identifierats i 49 av 70 kommuner i norra Sverige. Stapeldiagrammet visar vilka Borrelia arter som kunde identifieras. Vissa fästingar var positiva för flera Borrelia arter samtidigt.

Stapeldiagram över fästingar med olika borreliaarter
Diagram: Gunnar Andersson/SVA

 

En svullen fästing läggs i provrör
Forskningsprojektet arbetar med att artbestämma och analysera fästingar för att undersöka vilka fästingarter vi har i Norrland och vilka smittämnen de bär på. Foto: Annika Karlsson/SVA

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Sidan granskades senast : 2021-06-17