Gå direkt till innehåll

Myndigheternas roller i CWD-övervakningen

Flera myndigheter är involverade både i övervakningen och frågor som rör CWD generellt.

I korthet ansvarar Jordbruksverket för den del av övervakningen som omfattar djur med en ägare (renar, hjortar i hägn) och SVA den del som rör viltlevande hjortdjur. 

Samtliga prov analyseras vid SVA. Livsmedelsverket är involverade i frågor som rör provtagning i vilthanteringsanläggningar och i anläggningar som slaktar ren. Naturvårdsverket är involverade i frågor som rör viltförvaltning.

Sidan granskades senast : 2022-09-06