Gå direkt till innehåll

Smittläge över harpest

SVA samlar in rapporter om vilda harar som hittas döda i naturen. Vissa av hararna skickas in till oss för undersökning. Kartan visar rapporterade och undersökta harar.

Lägesbild

 

Under säsong publicerar vi epidemiologiska lägesbilder utifrån behov. Lägesbilden innehåller beskrivning av aktuell situation samt en analys avseende riskbilden, baserat på tillgänglig information.

Harar som rapporterats in via vårt webbformulär och med angiven fyndplats är med på kartan.

Karta

Uppdaterad: 2023-12-07 kl. 07:50