Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Karin Persson Waller Statsveterinär, docent karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Agria

Start/avslut

2011 - 2012

Områden

Nötkreatur

Tankmjölksundersökning av <i>Streptococcus agalactiae</i> i svenska mjölkproducerande besättningar

Bakterien Streptococcus agalactiae (SRA) är en betahemolyserande grampositiv kock som ibland även kallas grupp-B-streptokock. Hos ko ger SRA upphov till såväl akuta som kroniska mastiter i både klinisk och subklinisk form. SRA är sannolikt den mest kobundna juverbakterie vi har i landet och den överlever bara kort tid utanför kon. Det innebär att den främst smittar genom att bakterier överförs direkt från infekterade till friska juverdelar. Detta sker sannolikt via mjölkare eller mjölkningsutrustning. Förekomsten av SRA i svenska mjölkproducerande besättningar har länge ansetts låg men på senare år har ett flertal besättningar drabbats av omfattande juverhälsoproblem på grund av SRA. Kunskapen om hur många besättningar i landet som är drabbade är dock bristfällig. Ny teknik med hög känslighet har nu gjort det möjligt att undersöka tankmjölk avseende SRA på ett relativt snabbt och enkelt sätt. Sådan undersökning ger möjlighet att identifiera smittade gårdar vilket är viktigt för att minska smittspridning mellan gårdar i samband med livdjursförsäljning. Effektiv diagnostik är också en viktig del i juverhälsoarbetet i drabbade besättningar. Då SRA är en viktig juverpatogen och dessutom kan ha stor betydelse ur ett folkhälsoperspektiv bör Sverige arbeta för att vidmakthålla en uttalat låg förekomst i mjölkbesättningarna.

Studiens syfte var att få en indikation på hur vanligt SRA är i stora (>100 kor) lösdriftsbesättningar med konventionell mjölkning genom att undersöka förekomst av SRA i tankmjölk med hjälp av PCR-teknik. Från i stort sett samtliga svenska mjölkbesättningar med >100 mjölkkor och konventionell mjölkning togs ett tankmjölksprov per besättning genom uttagning på sedvanligt sätt av tankbilschaufför i samband med ordinarie hämtning av tankmjölk vid ett tillfälle per gård under perioden april till juni 2011. Proverna togs i provrör innehållande konserveringsmedel (bronopol) och skickades med post till SVA för analys avseende förekomst av SRA med hjälp av PCR-teknik (PathoProof™ Mastitis PCR Assay, Finnzyme). 

Totalt påvisades sannolik infektion med SRA i 8,3 % av undersökta mjölkbesättningar med konventionell mjölkning och minst 100 kor vilket var något högre än förväntat. Detta visar att både djurägare och veterinärer måste vara extra uppmärksamma så att smittan inte introduceras till en fri besättning och att en redan introducerad infektion upptäcks så snart som möjligt för att undvika spridning i besättningen. Viktiga förebyggande åtgärder är att undvika inköp av djur från andra besättningar alternativt enbart köpa djur från besättningar som är deklarerat fria från SRA. Detta kan kontrolleras genom upprepade PCR-undersökningar av tankmjölksprov.

Senast uppdaterad : 2020-11-26