Gå direkt till innehåll

Referenslaboratorium och NRL inom följande områden

I enlighet med EU:s förordningar (No 882/2004 och 776/2006), och direktiv (64/432/EEC om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen), SVA:s instruktion och med direktivet (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel är SVA utsett att vara referenslaboratorium och i förekommande fall NRL inom följande områden:

 • Afrikansk hästpest 
 • Afrikansk svinpest
 • Animaliska proteiner (i foder)
 • Antimikrobiell resistens
 • Aujeszkys sjukdom
 • Bluetongue
 • Boskapspest
 • Bovin tuberkulos
 • Brucellos
 • Campylobacter hos djur och i foder*
 • Andra hästsjukdomar än afrikansk hästpest
 • Enzootisk bovin leukos
 • Escherichia coli (EHEC) hos djur och i foder*
 • Fisksjukdomar 
 • Fågelinfluensa
 • Får- och getkoppor
 • Godkännande av fodertillsatser
 • Infektiös bovin rinotrakeit 
 • Klassisk svinpest
 • Kräftdjurssjukdomar 
 • Listeria monocytogenes hos djur och i foder* 
 • Lumpy skin disease
 • Mul- och klövsjuka
 • Mykotoxin i foder*
 • Newcastlesjuka
 • Parasiter (särskilt Trichinella, Echinococcus och Anisakis)
 • Pest des petits ruminants
 • Rabies
 • Rift valley fever
 • Salmonellos
 • Sjukdomar hos musslor
 • Staphylococcus hos djur och i foder*
 • Transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE)
 • Vesicular stomatitis
 • Vesicular svinsjuka
 • Vissa fågelsjukdomar

* i samråd med Livsmedelsverket

Sidan granskades senast : 2022-03-07