Gå direkt till innehåll

Säkra livsmedel

En stor del av arbetet vid SVA har betydelse för livsmedelssäkerheten: allt arbete med att övervaka, diagnostisera, utreda orsaker till och lämna åtgärdsförslag när smittor, antibiotikaresistens eller giftiga ämnen påträffas hos djur eller i miljön.

Arbetet drivs i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

SVA bidrar också genom sin roll som nationellt referenslaboratorium för flera livsmedelsburna smittämnen, exempelvis Salmonella, Campylobacter och Escherichia coli.

Arbetet vid SVA:s Zoonoscenter har ett särskilt fokus på de sjukdomar eller smittämnen som kan överföras mellan människor och djur, bland annat via livsmedel. I samverkan med andra parter ska SVA:

  • skapa en samlad bild av zoonosläget i hela kedjan från jord till bord
  • sammanställa en årlig rapport om zoonoser
  • informera om zoonoser
  • ta initiativ till eller medverka i vetenskapliga studier som kan öka kunskaperna om zoonoser och zoonotiska smittämnen, inklusive antibiotikaresistens.
Sidan granskades senast : 2022-10-26