Gå direkt till innehåll
Bilden visar en död älg i utbrottet av mjältbrand i Omberg 2016.
Den älg som konstaterades ha dött i mjältbrandsutbrottet på Omberg 2016. Foto: Anna-Maria Erixson

Kartläggning av mjältbrandsgravar klar

Sidan granskades senast : 2012-05-08

Statens veterinärmedicinska anstalts kartläggning av gårdar som spärrades på grund av mjältbrandsutbrott under åren 1916 till 1961 är nu klar.
– Mjältbrandsgravar finns i hela landet, men de flesta är ofarliga. 83 procent av gravarna är äldre än 70 år och utgör sannolikt ingen smittrisk längre, säger Marianne Elvander statsepizootolog och professor, SVA.

Under 1900-talet var mjältbrand en inte ovanlig orsak till plötsliga dödsfall på främst nötkreatur men även svin, hästar, får och getter. Mjältbrandsbakterier i kontakt med luft bildar en mycket hållbar kapsel som bevarar bakterien levande i 50-80 år beroende på jordens beskaffenhet och surhetsgrad.

3 160 gårdar spärrades på grund av mjältbrand i Sverige under åren 1916-1961. Därefter har bara tre mjältbrandsutbrott ägt rum. Dessa är dokumenterade.
– Fram till 1957 då Kungliga lantbruksstyrelsen förbjöd import av benmjöl var detta en vanlig orsak till mjältbrandsfall i hela landet. Efter förbudet 1957 föll antalet drastiskt och de fall vi sett de senaste åren härrör från ännu levande sporer i gravar från 1940- och 50-talet, säger Marianne Elvander.

Smittsamma sporer kan idag endast finnas kvar i mjältbrandsgravarna om djuren grävdes ner utan att de regler som gällde för desinfektion följdes. Det fanns från 1800-talets slut bra instruktioner om hur nedgrävning och smittrening skulle gå till, men råden följdes inte alltid.
– Idag kan främst gravar i fuktiga marker och där djuret inte brändes av på ytan enligt reglerna innehålla mjältbrandssporer som ännu är livskraftiga, säger Marianne Elvander.

Kartläggningen som har finansierats av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, är värdefull för SVA vid utredning av smittor. Den kan också användas när mark ska bearbetas exempelvis vid anläggning av naturbruksområden och vid grävarbeten.