Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Böldsjuka/pseudotuberkulos hos kameldjur

  Andra sjukdomsnamn: Kasseös lymfadenit, Caseous lymphadenitis (CLA)

  Kameldjur

  Pseudotuberkulos orsakas av bakterien Corynebacterium pseudotuberculosis och är en kronisk infektion som ger bölder framför allt i yttre lymfknutor. Sjukdomen förekommer hos bland annat get, får och kameldjur över hela världen men diagnosen är ovanlig på svenska djur. Det finns en zoonos-aspekt men risken anses liten.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Böldsjuka är en vanligt och ekonomiskt viktig infektion globalt sett. Sjukdomen förekommer hos kameldjur världen över men är också vanlig på små idisslare (får och getter). Även nötkreatur, häst och hjortdjur kan infekteras men detta är ovanligt. I Sverige har ett större sjukdomsutbrott på alpacka förekommit.

  Symtom 

  Abscesser i lymfknutor, framför allt på huvud och hals, även i juvret och invärtes, framför allt i lungor och lever. Avmagring, nedsatt foderlust. Symtom från luftvägarna om abscesser finns i lungorna. På kameler sker abscessbildningen huvudsakligen i de ytliga lymfknutorna. På alpackor och lamor är det också vanligt med abscessbildning invärtes och i juvret.

  Bild av svullen popliteallymfknuta på en dromedar
  Svullen popliteallymfknuta på en dromedar. Foto: Dinah Seligsohn/SVA.

  Differentialdiagnoser

  Andra bakteriella infektioner, strålsvamp (Actinobacillus lignieresii), abscesser efter vaccination, haematom, tumörer, cystor, tuberkulos.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Corynebacterium pseudotuberculosis.

  Infektionsport:

  Små sår i hud och slemhinnor.

  Spridning:

  Intracellulärt till regional lymfknuta, abscessbildning, hematogen spridning till lungor, juver med flera organ. 

  Smittvägar:

  Rupturerade abscesser kontaminerar närmiljön. Direkt eller indirekt spridning. Eventuellt via respirationsorgan och juver. Ofullständigt kända smittvägar, begränsad kunskap om potentiell överföring mellan djurarter. Importer av djur.

  Överlevnad:

  C. pseudotuberculosis överlever mer än ett år i miljön.

  Inkubationstid:

  Ej helt klarlagd. Kan variera upp till sex månader.

  Provtagning och diagnostik

  Aspirat eller svabbprov från bölder som ej öppnat sig. Det kan vara svårt att isolera bakterien från abscesser som öppnat sig då proverna ofta är kontaminerade.

  Aerob odling på blodplatta och biokemiska tester. Serologi för att påvisa specifika antikroppar finns ej vid SVA. Obduktion kan också användas för att ställa diagnos.

  Behandling och profylax

  Sjuka djur bör isoleras från friska och abscesser kan eventuellt dräneras. C. pseudotuberculosis är känslig för penicillin men svårbehandlad i abscesser. Det kan vara mycket besvärligt att få kontroll över infektionen efter ett utbrott i en djurgrupp. Överväg avlivning av alpackor med pseudotuberkulos. Vid import av djur är det viktigt att försäkra sig om att pseudotuberkulos (böldsjuka) inte förekommer i den säljande besättningen.

  Sidan granskades senast : 2024-03-21