Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Blindtarmsmask hos fjäderfä

  Andra sjukdomsnamn: Heterakis gallinarum

  Fjäderfä

  Blindtarmsmasken (Heterakis gallinarum) orsakar sällan sjukdomssymtom hos fjäderfän. Den kan dock sprida en annan parasit, Histomonas meleagridis, som kan ge sjukdom hos bland annat kalkon och tamhöns. Blindtarmsmasken är vanlig i hobbyflockar och förekommer också bland kommersiella värphöns.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Art

  Heterakis gallinarum

  Värddjur

  Parasiten kan infektera tamhöns, kalkon, tamanka, tamgås, pärlhöns, rapphöns, fasan och vaktel. Däggdjur, inklusive människor infekteras ej.

  Utseende

  Den vuxna parasiten är vit, tunn och 7-15 millimeter lång (bild 1).

  Heterakis Gallinarium
  Bild 1. Blindtarmsmask. Foto: Bengt Ekberg/SVA

  Livscykel

  Blindtarmsmaskens ägg utskiljs med träcken och måste genomgå en temperatur- och fuktighetsberoende mognadsfas i omgivningen för att bli infektionsdugliga. Fåglar smittas genom att de får i sig parasitäggen direkt från marken eller genom att äta daggmask eller husflugor som kan bära parasitens ägg.

  Larverna kläcks ur äggen i tunntarmen och når blindtarmarna efter cirka 24 timmar där de utvecklas till vuxna parasiter. Prepatenstiden (tiden från infektion till att blindtarmsmasken börjar producera parasitägg som kan påvisas i träcken) är 24 till 30 dagar.

  Inverkan på värddjuret

  Blindtarmsmasken är som regel en harmlös tarmparasit som nästan aldrig ger upphov till sjukdomssymtom.

  Blindtarmsmasken kan sprida en annan parasit, Histomonas meleagridis. Histomonas-parasiterna finns inuti blindtarmsmaskens ägg. Sjukdomen histomonosis kan orsaka hög dödlighet.  

  Diagnos

  Blindtarmsmask kan påvisas genom inspektion av blindtarmsinnehållet vid obduktion. Vid parasitologisk undersökning av träckprov kan blindtarmsmasken påvisas men inte säkert särskiljas från spolmaskens ägg (Ascaridia galli). 

  Förekomst

  Blindtarmsmask är en relativt vanlig parasit hos fjäderfän i hobbyfjäderfäflockar. Under senare år har parasiten fått stor spridning bland kommersiella värphönsflockar i Europa. Den förekommer ibland tillsammans med spolmask (Ascaridia galli) i samma flock. I Sverige ses dock blindtarmsmask mindre ofta bland kommersiella värphöns. 

  Bekämpning

  Det finns som regel ingen anledning av avmaska fjäderfän mot blindtarmsmask.

  Beställ SVA:s analys

  Parasitologisk träckprovsanalys, ex spolmask, hakmask, koccidier (flotation med socker/salt)

  Sidan granskades senast : 2022-01-27