Gå direkt till innehåll

Hälsoläge för hjortdjur

SVA övervakar sjukdomar hos vilda djur. Vi vill gärna dokumentera alla sjukliga förändringar som upptäcks på älgar. Vi tar emot rapporter via formuläret rapporteravilt.sva.se (gärna med digitala foton) och lämpliga prover för undersökning. Viltsektionen på SVA meddelar vad som kan skickas in, och hur.

Hudsår hos älg 2015-2017

Under 2014 fick SVA in ett flertal rapporter om kraftiga hudsår på ryggen hos älgar i södra Sverige. SVA samlade under 2015 in mer information om, samt prover från älgar med hudsår. En enkätundersökning skickades även ut till jägare. Den insamlade informationen håller på att sammanställas. SVA vill även under 2017 ha information om älgar med hudsår och en enkät har skickats ut inför älgjakten. Alla jägare som observerat älgar med onormal päls eller hudsår ombeds kontakta SVA. Utöver detta är SVA intresserade av att få in information om tidig hornfällning hos älgtjur och ingår också i enkätundersökningen.

Kontaktpersoner vid SVA för älgar med hudsår:

Torsten Mörner (torsten.morner@sva.se, 018-67 42 14)
Caroline Bröjer (caroline.brojer@sva.se, 018-67 40 47)

Chronic Wasting Disease (CWD) hos älg

Chronic Wasting Disease (CWD) är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sen 1960-talet. Symtomen är framförallt avmagring samtidigt med beteendeförändringar, som blir alltmer uttalade över tid. Sjukdomen har sedan 2016 påvisats hos vildren och älgar i Norge, vilket är de första påvisade fallen av CWD i Europa. Vi är därför intresserade av att få in rapporter om älgar med avmagring och avvikande beteende såsom salivering/dreglar, ökad törst och urinering, vinglighet, oskygghet och liknande. 

Sjuka eller döda älgar

Generella viltsjukdomsövervakningen på SVA är förstås intresserad av rapportering av sjuka eller hittade döda älgar, särskilt när det är flera älgar som drabbas inom mer begränsade områden eller inom en kortare tidsperiod. Kontakta SVA via formuläret rapporteravilt.sva.se

När du fått besked om att SVA kan ta emot prover från älg, så finns delning och packning av olika delar av älgar, att skicka in prover från döda vuxna älgar, eller kalvar. 

Sjukdomsövervakning av älg

SVA är särskilt intresserade av:

  • Älgar med utbredda hudsår på ryggen, oftast ländryggen på främst älgtjurar.
  • Älgar med rörelseströningar och svårigheter röra sig - (hjärnhinnemask, silbenstumör, CWD-misstanke)
  • Älgar med ”elefantiasis” – förtjockade, uppsvällda ben (ofta bakbenen, ibland alla ben: lymfangit).
  • Älgar som saknar delar eller hela ytteröron, eller avsaknad av klövar (misstänkt mjöldrygeförgiftning).
  • Älgar med ryggmissbildningar – skolios. Ses oftast som S-formad bröstryggrad.
  • Hårlösa älgar.
  • Älgar med ansvällningar eller knölar på nosryggen, mellan ögonen (möjliga silbenstumörer från övre delen av näshålan), ofta oskygga eller har beteendestörningar.
  • Fibromälgar (fibropapillom – fibrom och övriga knölar/tumörer i huden som orsakas av vårtvirus)

Näringsekologi och hälsa, SLU och SVA

I projektet Kan näringsekologi påvisa samband mellan älgens hälsa och landskapets foder? har SLU i Alnarp (Docent Annika Felton) och SVA samlat in prover från älgar i olika delar av södra Sverige. Ett stort antal (cirka 600) älgar har provtagits. 

Sidan granskades senast : 2019-12-12