Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Trichomonas hos vilda fåglar

  vilda fåglar

  Trichomonas är en encellig parasit som skadar slemhinnan i svalget och krävan hos fåglar. Sjukdomen är känd sedan medeltiden hos duvor och rovfåglar och sedan 2005 har denna flagellat orsakat stor dödlighet hos framförallt grönfinkar i England och i de nordiska länderna.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Parasiten Trichomonas gallinae
  Arter: Duvor, grönfink, bofink, domherre, siskor, fågelätande rovfåglar med flera.
  Spridning: Direktkontakt, via infekterat foder.
  Utbredning: Stora delar av världen.
  Årstidsförekomst: Vanligen under sommarhalvåret.

  Sedan sommaren 2008 har många rapporter inkommit från privatpersoner om iakttagelser av sjuka och döda grönfinkar vid fågelbord runtom i Sverige, Norge och Finland. Sjuka fåglar har svårt att äta och dricka, de har ofta intorkade matrester på näbben och sitter uppburrade och apatiska kort innan de dör. Symtom som i mycket påminner om dem vid salmonellainfektioner. Hos duvor, framför allt ringduvor, ses till och från omfattande dödligheter där drabbade fåglar magrat av och dött till följd av stora mängder gulaktig, död vävnad i svalget, så kallad ”gulknopp”.

  Trikomonas är en encellig flagellat. Parasiten lever i fuktiga slemhinnor och orsakar hos fåglarna skador och sårigheter i munhålan, svalget och krävan (en utvidgning av matstrupen), vilket leder till att fågeln inte kan äta och dricka normalt. Drabbade fåglar tappar vikt och dör av svält, uttorkning eller av en sekundär allmäninfektion med bakterier.

  Trikomonasinfektion är historiskt välkänt bland duvor och rovfåglar som äter sjuka duvor. Hos grönfinkar har sjukdomen noterats i England sedan år 2005, och därefter i de nordiska länderna sedan sommaren 2008. Sjukdomen finns även i USA, bland tättingar av andra arter. 

  Parasiten sprids mellan finkarna vid fågelbord eller fågelbad och troligen från smittade vuxna fåglar som matar ungar. Sjuka fåglar har svårt att svälja och kan tappa mat med parasiter på, som andra fåglar sedan äter upp, eller så smittas fågelbadvattnet när de försöker dricka.

  Det bästa sättet att minska spridningen av smittan är att under några veckor sluta utfodra fåglarna och tömma fågelbad så att flockar av fåglar inte samlas på en liten yta.

  Trikomonasparasiter från finkarna smittar inte däggdjur eller människor, men kan förmodligen smitta andra fåglar, inklusive tamfåglar och höns. God handhygien gäller alltid när man har hållit på med fågelautomater och fågelbad eller hanterat sjuka eller döda fåglar.

  Vi är tacksamma för rapporter, och för provmaterial från fåglar som kan tänkas ha varit sjuka eller har dött i denna sjukdom.

  Film som visar grönfink med symtom på Trichomonas-infektion. Film: Stefan Adolfsson och Liv Stjärnlöf.

  Rapportera fynd av döda fåglar

  Rapportera observationer av sjuka eller döda vilda fåglar via "Rapportera vilt". Om det är aktuellt att skicka in prover, så kontaktar SVA rapportören.

  Sidan granskades senast : 2023-12-15