Gå direkt till innehåll

Lungmask hos hare

hardjur

Lungmask Protostrongylus pulmonalis finns i hela Skandinavien och infekterar endast harar. Vanligen påverkas inte haren nämnvärt, men vid kraftig infetkion kan den insjukna och dö av utmärgling.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Orsak: Parasiten Protostrongylus pulmonalis.

Arter: Skogshare, fälthare.

Spridning: Via fodret med infekterade mellanvärdar (snäckor).

Utbredning: Hela Skandinavien.

Årstidsförekomst: Hela året.

En av de vanligaste förekommande parasiterna på skogshare är lungmask. I enstaka fall ses parasiten också på fälthare. Jägare upptäcker ofta denna parasit när de tar ur den skjutna haren. Parasiten är en millimetertjock, upp till 4 cm lång rundmask som lever i de finare luftrören. Den orsakar oftast grönfärgade förändringar i ytter och bakkanten av lungvävnaden. Parasiten har en ganska komplicerad livscykel med ett stadium i lungorna hos haren och ett stadium utanför haren i en mellanvärd, en liten landsnäcka.

I allmänhet påverkar inte lungmasken harens närings- eller hälsotillstånd. Men i vissa fall blir angreppet kraftigare och haren insjuknar och dör slutligen i utmärgling. På vissa öar där hartätheten kan bli onormalt hög, kan lungmasken få sådan spridning bland hararna att det blir en av de viktigaste sjukdomarna. I dessa fall verkar lungmask vara en begränsande faktor för harstammarnas storlek.

Harens lungmask infekterar bara harar. Det är därför ingen risk att hunden skall infekteras med denna typ av lungmask om den skulle äta upp harlungorna.

Hitta på denna sida