Gå direkt till innehåll

Klövböld hos får

Får

Skador i klövområdet kan infekteras av bakterier och utvecklas till klövböld. Alla åldrar kan drabbas, men lamm är särskilt känsliga. Klövböld ger upphov till svullnad och hälta.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Andra namn:

Böld i vita linjen

Förekomst

Klövböld förekommer i alla åldrar och ofta som sporadiska fall i besättningen. Lammens klövar är dock särskilt mjuka och sårbara.

Symtom

Klövböld ger kraftig svullnad och värme ovanför kronranden och hälta ofta på ett ben. Bölden spricker oftast i kronranden, eller ibland även i klövspalten. Led eller senskida kan involveras i komplicerade fall och fåret kan även drabbas av allmäninfektion. 

Differentialdiagnoser

Artrit. Svullen klövtalgkörtel.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Bakterier.

Infektionsport:

Små sår i klövområdet, till exempel sticksår av halm.

Spridning i djuret:

Beror på sårets djup och art av bakterie. Bölden kan spricka i kronranden.

Smittvägar:

Öppna bölder sprider smitta i omgivningen.

Överlevnad:

Bakterierna kan överleva länge i fårens miljö.

Provtagning och diagnostik

Klinisk bild.  

Behandling och profylax

Klövböld behandlas med bensylpenicillin. Behandling ska sättas in så fort som möjligt för att förhindra att bölden går in i leden.  NSAID ges vid behov.
För att förebygga klövböld ska fåren hållas i en ren, torr och mjuk miljö.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-04-25