Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Kort uppdatering av situationen avseende högpatogen influensa, H5N8

Under december har ytterligare tre utbrott av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 konstaterats hos fåglar inom EU: ett utbrott hos kalkon i norra Italien, och två utbrott hos kalkon respektive anka i nordvästra Tyskland.

Sedan början av november har sjukdomen därmed konstaterats i tre besättningar i Tyskland, fem besättningar i Nederländerna, en i Italien och en i Storbritannien, samt hos vilda fåglar i Nederländerna och Tyskland. Dessutom har viruset för första gången påvisats i USA, dels hos en jaktfalk i Washington state, och dels i en hobbyhönsflock i Colorado.

Smittstatusen bland vilda fåglar gör att risken för spridning och introduktion via vattenlevande fåglar som roterar i Östersjön under hösten och vintern bedöms som fortsatt förhöjd. På grund av Jordbruksverkets beslut från den 18 november att fortsatt hålla fjäderfä inomhus, bedöms dock sannolikheten att fjäderfä ska utsättas för smittan som lägre än vid tidigare bedömningar och den kan ytterligare reduceras genom att upprätthålla hög biosäkerhet på gårdsnivå.

H5N8 har under 2014 orsakat väldigt stora problem i Östasien, främst i Sydkorea med över 12 miljoner fåglar avlivade, men också med utbrott i Japan och Kina. De virus som nu orsakar problem inom EU och som nu också påvisats i USA, är mycket nära besläktade med virus från Sydkorea. Hur viruset spridits från Östasien är dock fortfarande okänt.

Det finns inga rapporterade fall där människor smittats med H5N8 och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer risken för att människor ska smittas som mycket låg.

Läs mer

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska fjäderfäpopulationen utsätts för smitta med högpatogen aviär influensa H5N8 till följd av pågående utbrott inom EU (pdf)

Fågelinfluensa

Läs mer hos andra

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om fågelinfluensa

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen