Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Blogg
 • 2024-04-08 | Karl Ståhl

  Fågelinfluensa konstaterad hos mjölkkor i USA

  Fågelinfluensa har konstaterats på flera anläggningar med mjölkkor i USA. Det är första gången som högpatogen fågelinfluensa bekräftats efter naturlig infektion hos nötkreatur.


  Nötkreatur
  Fågelinfluensa
 • 2023-08-24 | Karl Ståhl

  Negativ utveckling av afrikansk svinpest-situationen i Europa

  Under 2022 minskade för första gången sedan afrikansk svinpest, ASF, introducerades till EU det totala antalet rapporter till EU:s rapporteringssystem ADIS. Tyvärr har denna positiva trend nu vänt. Under 2023 har vi sett mer än tusen utbrott i grisbesättningar på Balkan, samt fortsatt allvarliga smittspridningslägen i Rumänien och Italien.


  Gris
  vildsvin
  Afrikansk svinpest
  Smittspridning
  ASF
 • 2023-08-04 | Karl Ståhl

  Fågelinfluensa på flera gårdar med djur för pälsproduktion i Finland

  Fågelinfluensan har under sommaren 2023 drabbat finska pälsdjurbesättningar. Smittan bedöms komma från måsfåglar, som varit hårt drabbade av fågelinfluensan. Arbetet med bekämpning och stärkt biosäkerhet pågår. 


  mink
  räv
  vilda fåglar
  Smittspridning
  Fågelinfluensa
 • 2023-03-30 | Karl Ståhl

  Fågelinfluensa och rapporter om fall på däggdjur

  I Sverige har vi under den pågående fågelinfluensasäsongen hitintills påvisat färre fall än den svåra säsongen 2020–2021. Men vi ser fortsatt fall bland vilda fåglar och för ett par veckor sedan drabbades en fjäderfäbesättning i Skåne. I Europa och resten av världen ses också omfattande utbrott bland fåglar. Samtidigt ökar också antal konstaterade fall av fågelinfluensa på däggdjur. Detta väcker frågor om eventuella risker för att fågelinfluensa ska utvecklas till en ny pandemi.


  vilda fåglar
  Fjäderfä
  zoonos
  Fågelinfluensa

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen