Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Utbrott av fågelinfluensa i Storbritannien

Den 13 juli 2015 informerades EU-kommissionen av brittiska myndigheter om ett bekräftat utbrott av aggressiv fågelinfluensa subtyp H7N7 i en värphönsbesättning med 170 000 djur i Preston, Lancashire, England.

Cirka 50 000 av de 67 veckor gamla fåglarna hölls utomhus och resterande inomhus. 36 000 fåglar rapporteras ha självdött till följd av infektionen, resterande djur i besättningen avlivas som en del av bekämpningsåtgärderna. Skydds- och övervakningszoner har upprättats. De brittiska myndigheterna uppger att viruset inte liknar det milda H7N7-virus som orsakade utbrott i England i februari i år.

SVA bedömer sannolikheten som försumbar att den svenska fjäderfäpopulationen utsätts för aggressiv fågelinfluensa som direkt följd av utbrottet i Storbritannien.

Myndigheterna i Storbritannien har bedömt att viruset utgör en mycket låg risk för människors hälsa och att det inte finns någon risk kopplad till livsmedel (se länk under "Läs mer hos andra").

SVA:s riskvärdering

150715_Snabb riskvärdering aviär influensa UK (pdf)

Läs mer hos andra

Brittiska myndigheter

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen