Gå direkt till innehåll

Duvpest

vilda fåglar

Duvpest orsakas av aviärt paramyxovirus typ 1 och ses framför allt hos duvor, skarvar, och hönsfåglar. Sjukdomen yttrar sig som centralnervösa störningar med rörelsesvårigheter och spiralvridning av halsen eller dödsfall och kan ge upphov till Newcastlesjukan hos hönsfåglar. Kan i sällsynta fall ge ögoninflammation (konjunktivit) hos människa.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Sjukdomsinformation

Duva smittad av duvpest.
Duva smittad av duvpest. Foto: SVA

Förekomst: Hela världen
Orsak: 
Virus, Aviärt Paramyxovirus typ 1
Arter: Duvor, skarvar, hönsfåglar, eventuellt andra fågelarter
Spridning: Via infekterat foder, via inandning
Utbredning: Hela världen
Årstidsförekomst: Hela året

Duvpest orsakas av virus, Aviärt Paramyxovirus typ 1 (även kallat pigeon paramyxovirus-1). Aggressiva varianter av detta virus kan ge upphov till den fruktade Newcastlesjukan hos hönsfåglar.

Duvpest upptäcktes i Sverige bland stadsduvor under 1980-talet. Sjukdomen yttrar sig som centralnervösa störningar med rörelsesvårigheter och spiralvridning av halsen. Törst och diarré har även rapporterats. Ofta hittar man drabbade duvor döda utan sjukdomstecken. Många duvor överlever infektionen men obotliga skador på hjärnan har observerats med åtföljande rörelsestörningar.

Sjukdomen är mycket smittsam mellan duvor och man rekommenderar att duvor som hålls i fångenskap skall vaccineras. 

Sjukdomen förekommer sporadiskt bland tama duvor och bland frilevande stads- eller klippduvor. Om den förekommer hos vilda ring- och skogsduvor i Sverige är inte fastställt ännu.

Aviärt Paramyxovirus kan variera mycket i aggressivitet, och orsakar ibland sjukdom. Utbrott av sjukdom och dödlighet i paramyxovirusinfektioner har setts bland annat hos skarvar i Kanada, medan vid undersökning av bland annat andfåglar har virus hittats utan sjukdomstecken.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-09-28