Gå direkt till innehåll

Om webbplatsen

Här på sva.se samlar vi kunskap som om allvarliga djursjukdomar, sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor och farliga substanser. Som besökare ska du alltid kunna ta del av aktuell och uppdaterad information som rör vårt verksamhetsområde.

Webbplatsen är byggd för att vara tillgänglig och användbar för så många besökare som möjligt. Det ska vara möjligt att besöka den från olika typer av enheter så som dator, surfplatta och mobil. För bästa användarupplevelse  rekommenderar vi att du alltid använder den senaste versionen av den webbläsare som du använder.  

Innehåll på sva.se 

Vår information och våra texter får användas och spridas om följande krav är uppfyllda:

  • Källa och datum när materialet är hämtat ska anges tydligt. Det är viktigt då vår webbplats regelbundet uppdateras och information som hämtats kan vara inaktuell.
  • Vårt material får inte mångfaldigas för att säljas.
  • Materialet får inte används i sammanhang så att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada SVA.
  • Bilder på SVA:s webbplats är upphovsrättsskyddade och får inte användas om särskilt tillstånd inte inhämtas av Staben för HR och kommunikation på SVA. Undantag är bilder som ligger under pressbilder. Dessa kan publiceras om nämnda villkor är uppfyllda. Fotograf ska alltid anges.

Användning av vår logotyp

SVA:s logotyp får inte utan tillstånd användas för att länka till vår webbplats. Kontakta SVA för att få mer information och ett eventuellt tillstånd. 

Kontakta SVA

Staben för HR och kommunikation

Sidan granskades senast : 2024-01-24