Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Transportsjuka hos gris

  Andra sjukdomsnamn: Glässers sjukdom

  Gris

  Transportsjuka (Glässers sjukdom) orsakas av Glaesserella parasuis (tidigare kallad Haemophilus parasuis). Bakterien finns i grisbesättningar över hela världen, även i besättningar med god hälsa. Smittämnet är allmänt spritt men sjukdomen diagnosticeras relativt sällan i Sverige, eftersom det i de flesta besättningar råder en balans mellan smittämnet och grisarnas immunitet.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Smittämne och smittvägar

  Glaesserella parasuis är en liten, stavformad gramnegativ bakterie. Minst femton olika serotyper har identifierats. Bakterien kan ofta isoleras från näshålorna hos friska grisar i alla åldrar och sprids genom trynkontakter och som aerosol.

  Klinisk bild

  Transportsjuka ses framförallt då grisar med hög hälsostatus möter grisar med lägre hälsostatus (som vid transporter) och smittas av dessa. Glaesserella parasuis kan då orsaka svår, akut insättande sjukdom med nedsatt allmäntillstånd, feber, andnöd, varma svullna leder, hälta, ovilja att stå eller flytta sig, darrningar, förlamning och plötslig död. Grisar som återhämtar sig från den akuta fasen kan bli eftersatta och utveckla hältor.

  Glässers sjukdom kan drabba allt från enstaka till många grisar i en besättning. Detta tillsammans med de ospecifika symtomen gör att sjukdomen kan vara svår att skilja från många andra sjukdomar. Dessa omfattar sjukdomar som orsakar till exempel CNS-symtom, blodförgiftning eller ledinflammation

  Provtagning och diagnostik

  Diagnosen konfirmeras vid obduktion genom odling av Glaesserella parasuis från skador på serösa hinnor, ryggmärgsvätska, leder eller andra vävnader. Seröst exsudat från till exempel hjärna eller lungsäck kan också användas för odling. Påvisade isolat måste särskiljas från andra Glaesserella- liknande organismer, särskilt Actinobacillus suis. Ett annat sätt att diagnostisera sjukdomen är att mäta förekomsten av antikroppar riktade mot Glaesserella parasuis i blodserum. Genom att studera detta i olika ålderskategorier kan även en uppfattning om infektionsmönstret i en besättning erhållas.

  Behandling och förebyggande åtgärder

  Transportsjuka kräver parenteral behandling med antibiotika. En tidigt insatt behandling är viktigt för prognosen. Det kan vara indicerat att behandla alla grisar i boxen för att förhindra att sjukdomen sprider sig.  I besättningar som drabbats av transportsjuka uppstår med tiden en balans mellan smittämnet och grisarnas immunitet. Det finns vaccin som förebygger transportsjuka och som kan användas fram till dess att denna balans inträder, eller i icke-immuna besättningar vid försäljning av djur till besättningar där Glaesserella parasuis förekommer.

  Beställ SVA:s analyser

  Glaesserella parasuis, antikroppar

  Bakterieodling aerob och anaerob, ett material

  Beställ SVA:s produkter

  Vacutainerrör utan tillsats 6 ml, 100 st

  Hållare till vacutainerrör, 10-pack

  Kanyl till vacutainerrör, 0,9x40 mm, 100 pack

  Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

  Sidan granskades senast : 2023-11-08