Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Utbrottet av grissjukdomen PED i USA

Porcine epidemic diarrhea (PED) är en virussjukdom som ger allvarliga diarréer hos gris och orsakar stor dödlighet bland smågrisar. Sjukdomen orsakas av ett coronavirus som är närbesläktat med det virus som orsakar den anmälningspliktiga grissjukdomen Transmissibel gastroenterit TGE.

Bakgrund

PED uppträdde första gången i Europa i Belgien 1978 och har sedan dess sporadiskt påvisats i Europa. Det går år mellan utbrotten. Sjukdomen diagnosticerades i Nederländerna 1993, i Spanien 1995 och i Italien 2005–2006. Serologiska undersökningar, som utfördes under 1980-talet, visade positiva reaktioner i många europeiska länder (dock ej i Skandinavien), samt i Kina. Sverige dokumenterade frihet från PED fram till och med 2005 (cirka 3 000 prover per år), men på grund av den låga sannolikheten att PED förekom upphörde testningen. PED-virus finns i Europa, men för närvarande är läget för denna sjukdom helt lugnt.

Det är enbart grisar som drabbas och det finns ingen risk för smitta till människor vare sig genom kontakt med sjuka djur, eller genom kött och köttprodukter. Sjukdomen sprids dels direkt via infekterade djur men även via redskap, skor och kläder.

I USA introducerades smittan sannolikt 2013 till amerikanska grisar som aldrig hade träffat på detta virus tidigare. Konsekvensen blev en snabb spridning i ett antal gristäta stater. Stor sjuklighet och hög dödlighet har gjort att priset på fläsk stigit kraftigt. Trots åtgärder har infektionen spritt sig till Kanada där de första fallen konstaterades i januari 2014.

Risken för introduktion till Sverige från Amerika eller Europa beror på handel med grisar och grisprodukter samt indirekt smittoöverföring genom infekterade kläder eller redskap. Det är därför än en gång läge att upprepa vikten av att följa näringens rekommendationer för kontakt med svenska djurbesättningar efter utlandsresor.

Läs mer

Porcine epidemic diarrhoea (PED)

Läs mer hos andra

Svenska Djurhälsovårdens webbplats med rekommendationer

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen