Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Blodparasiten Leucocytozoon hos andfåglar

  Andra sjukdomsnamn: Lecocytozoon

  vilda fåglar

  Blodparasiten Lecocytozoon förekommer hos många fågelarter, ofta utan att ge upphov till någon allvarligare sjukdom. Knölsvansungar och vissa andra andfågelsungar drabbas av allmän blodbrist. Förekommer oftast vid mindre insjöar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Blodparasiten Lecocytozoon
  Djurslag: Fåglar
  Spridning: Via knott
  Utbredning i Sverige: Oftast vid mindre insjöar
  Årstidsförekomst: Sommar (samband med knottens aktiva tid).

  Leukocytozon i röd blodkropp
  Leukocytozon i röd blodkropp. Foto: SVA

  Blodparasiter förekommer hos många fågelarter, ofta utan att ge upphov till någon allvarligare sjukdom. Parasiterna är encelliga organismer som lever i de röda eller vita blodkropparna. Exempel på dessa är parasiter som orsakar fågelmalaria, dock av annan art än den som drabbar människor. 

  En blodparasit som kan ge upphov till problem hos framför allt knölsvan och vissa andra andfågelarter är Leucocytozoon

  Knott får i sig parasiten då de suger blod på infekterade fåglar. Parasiten förökar sig i knotten och överförs sedan via knottens spottkörtlar till nya fåglar nästa gång knotten suger blod. I den nya fågeln förs parasiterna med blodet till levern där parasiterna utvecklas vidare. De infekterade levercellerna går sönder och de frigjorda parasiterna infekterar röda och vita blodkroppar. Parasiterna i blodcellerna kommer sedan att föras vidare till nya knott som suger blod.

  Infekterade fåglar kan ha parasiter i blodet i upp till två år och fungera som smittreservoar för nya fågelungar.

  När parasiterna infekterar blodkroppar skadas dessa och blodkroppssönderfall och leverskador leder till att ungarna försvagas och lätt drunknar.

  I Sverige har vi sett angrepp av denna parasit framför allt hos svanungar hos svanpar som lever i mindre insjöar. Historien verkar där upprepa sig år efter år sannolikt på grund av närvaro av smittbärande vuxna fåglar och riklig förekomst av knott. Svanparet kläcker tre till fyra ungar som växer fort den första tiden. Efter hand tacklar dock ungarna av en och en och till slut är hela kullen borta.

  Parasiten är framför allt ett problem för svanungarna, medan äldre fåglar inte är så känsliga.

  Sidan granskades senast : 2023-11-01