Gå direkt till innehåll

SVA:s insynsråd

SVA är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Denna ledningsform väljs i de fall det finns behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheter och när politiska beslut måste genomföras utan fördröjning. Generaldirektören har stöd av ett insynsråd.

 

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Rådet ska tillgodose behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om myndighetens verksamhet. 

SVA:s insynsråd

Ann Lindberg

Ordförande, generaldirektör SVA

Hans Agné

VD

Svenska Köttföretagen AB

Porträtt av Hans Agné, medlem av SVA:s insynsråd

Sten Bergheden

Riksdagsledamot

Sveriges riksdag

Pressbild Sten Bergheden (M) Insynsrådet

Ingrid Eilertz

Veterinär

LRF

Porträttbild av Ingrid Eilertz.

Magnus Gisslén

Statsepidemiolog

Folkhälsomyndigheten

Porträttfoto av Magnus Gisslen, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten.

Sofia Skönnbrink

Riksdagsledamot

Sveriges riksdag

Pressbild Sofia Skönnbrink (S) Insynsrådsledamot

Ulf Sonesson

Forsknings- och affärsutvecklare

RISE

Porträtt av Ulf Sonesson

Victoria Tiblom

Riksdagsledamot

Sveriges riksdag

Personporträtt av riksdagsledamot Victoria Tiblom.
Sidan granskades senast : 2023-11-17