Gå direkt till innehåll

Get

Getter är små idisslare och i Sverige finns omkring 20 000 getter. De flesta mjölkproducerande getter i Sverige är av svensk lantras. Det finns ett hundratal getgårdar med småskalig ostproduktion och majoriteten av producenterna har både djur och mejeri. 

Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Vissa prover som träckprover och mjölkprover kan du som djurägare själv skicka in till SVA (gärna i samråd med veterinär).
Du som är veterinär kan vid behov skicka prover till SVA:s laboratorier och/eller konsultera SVA:s experter rörande frågor om provtagningsteknik, tolkning av provsvar, smittspridning, resistens mot antibiotika och andra frågor som främst rör infektionssjukdomar. SVA driver även forskningsprojekt om djurens sjukdomar och hur de ska bekämpas.