Gå direkt till innehåll

Groddjur

I Sverige är alla frilevande groddjur (alla arter av grodor, paddor och salamandrar) fridlysta och får inte fångas eller flyttas. Många arter är utrotningshotade eftersom deras livsmiljöer har förstörts. Bevarandearbete och kartläggning av sjukdomar hos olika groddjur pågår. Flyttning eller återinplanteringar av groddjur får endast göras med länsstyrelsens tillstånd. Detta är mycket viktigt så att inte oönskade smittor förs in, eller flyttas till nya platser.

Smittsamma grodsjukdomar

Ranavirus och Chytridsvamp är smittämnen som orsakar omfattande sjukdom och död hos groddjur. Båda är utbredda världen över och kan lätt få fäste i Sverige. Chrytridsvamp har påvisats i några områden i södra Sverige sedan år 2010, dock utan att uppenbar sjukdom eller ökad dödlighet orsakat av svampen har noterats. Vilka svenska groddjursarter som är känsliga för sjukdom och vilka arter som kan vara symtomfria smittbärare är inte helt klarlagt men forskningsstudier på Uppsala universitet har visat att grodlarvstadiet är känsligt och de dör om de smittas. Därför kan dödlighet pågå utan att det noteras mer än att antalet vuxna groddjur minskar med tiden.

Varje import, förflyttning eller felaktig hantering av groddjur som eventuellt bär på smitta är ett hot mot känsliga groddjursarter. Arbetet med att bevara hotade groddjur kan lätt äventyras. Tänk på att groddjur är fridlysta, och tillstånd behövs från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för att fånga eller transportera groddjur. 

Grodsjukdomar broschyr
Hämta foldern om smittsamma grodsjukdomar som pdf-fil eller beställ den i tryckt format.

 

Läs mer

I vår broschyr informerar vi mer om dessa smittsamma sjukdomar hos groddjur, den finns att ladda ner och kan beställas i tryckt format.

I broschyren får du även information hur du kan agera för att minska risken för smittspridning. 

Du kan läsa mer om grodors infektionssjukdomar i  artikeln "Jordens groddjur hotas av infektionssjukdomar", Fauna och Flora 103(4): 2-7.

Rapportera in

Vi behöver din hjälp att rapportera in om ökad dödlighet av groddjur noteras, använd gärna formuläret rapporteravilt.sva.se för att rapportera in.

 

 

 

 

 

Sidan granskades senast : 2024-02-01