Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Anaplasmos – en utbredd getsjukdom

Anaplasmos är en fästingburen sjukdom som orsakas av bakterier från släktet Anaplasma. Hos getter kan sjukdomen yttra sig i form av feber, försämrad aptit, sänkt mjölkproduktion, nedsatt tillväxt och abort.

En killing äter på en kvist. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt förekomsten av antikroppar mot anaplasmabakterier i blodprover från getter. Proverna samlades in från olika delar av Sverige under åren 2018–2020. Vi undersökte också hur många av getterna som var aktivt infekterade vid tidpunkten för provtagning genom att leta efter arvsmassa från bakterietyperna Anaplasma (A.) phagocytophilumA. ovis och A. capra i de blodprover som samlades in år 2020.

En tredjedel av de provtagna getterna hade antikroppar mot anaplasmabakterier, vilket tyder på att de hade genomgått en infektion någon gång under sitt liv. Förekomsten av antikroppar varierade mellan olika delar av landet och olika år. Vanligast förekommande var de i södra Sverige. En get testade positivt för förekomst av arvsmassa från A. phagocytophilum, i övrigt hittades inga pågående infektioner.

Våra resultat visar att exponering för anaplasmabakterier är vanligt bland svenska getter. Mer forskning behövs för att ta reda på hur detta påverkar djurhälsan och gethållningen i Sverige.

Forskningen finansierades av Michael Forsgrens stiftelse.

Artikeln har skrivits av: Sara Lysholm, Frida Ådén, Anna Aspan, Ann Högberg, Jonas Johansson Wensman och Anna Omazic.

Läs mer

Hela forskningsartikeln: Presence of Anaplasma spp. and their associated antibodies in the Swedish goat population. Animals 13 (3), 333 2023

SVA: Anaplasma hos get, abort hos get.

 

Läs fler resultat från SVA:s forskning i vår populärvetenskapliga blogg

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen