Gå direkt till innehåll

Aspergillos hos vilda fåglar

vilda fåglar

Aspergillos är en svampsjukdom som orsakas av Aspergillus mögelsvampar. Sporer från Aspergillus finns överallt i omgivningen men drabbar vanligen redan nedsatta djur. Förändringar ses oftast i luftvägarna och är vanligast hos fåglar, men ses även hos däggdjur. 

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Kroppshåla hos en gråtrut.
Kroppshåla hos en gråtrut. Foto: SVA

Orsak: Mögelsvampen Aspergillus fumigatus.
Arter: Många fågelarter. Även däggdjur kan drabbas.
Spridning: Vanligen genom inandning av mögelsporer.

Sjukdom orsakade av infektioner i luftsäckarna med mögelsvampen Aspergillus fumigatus är något som ses relativt ofta hos fåglar. Sjukdomen förekommer på flera fågelgrupper, som exempel kan nämnas andfåglar, rovfåglar, skogshöns, fälthöns och tättingar.

Mögelsvampen finns normalt i marken, och djuret smittas vanligen genom inandning av mögelsporer. Aspergillus orsakar en så kallad opportunistisk infektion, vilket innebär att den oftast inte framkallar sjukdom på egen hand, utan att en eller flera bakomliggande orsaker ger ökad känslighet för infektion. Sådana bakomliggande orsaker kan vara luftvägsinfektioner orsakade av bakterier och virus, eller ett nedsatt immunförsvar. Likaså kan dålig kondition eller dålig miljö, något som framför allt ses i uppfödningar, vara orsaker som banar väg för mögelsvamparna.

Sjukdomen har ett kroniskt förlopp, och det kan gå flera månader från det att en fågel infekteras tills den dör. Själva dödsorsaken är oftast utmärgling. Svamparna kan producera giftiga substanser som påverkar allmäntillståndet hos djuret och kan påskynda sjukdomsförloppet.
Aspergillus-svampen orsakar framför allt en luftsäcksinflammation i de bakre luftsäckarna i kroppen, och detta leder till att fågeln får allt svårare att andas. För att underlätta andningen, rör fågeln ofta stjärten upp och ner i takt med varje andetag.

Vid obduktion ses tjocka, luddiga, vitgröna beläggningar i luftsäckarna. Diagnos ställs med hjälp av mikroskopisk undersökning och odling av svampen.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-11-04