Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fågelkolera

  vilda fåglar

  Fågelkolera orsakas av bakterien Pasteurella multocida och ger akut allmän blodförgiftning och massdöd hos framför allt andfåglar. Sjukdomen kan gå över på hönsfåglar, bland annat tamhöns och kalkoner, och där ge upphov till hög dödlighet. Bakterien kan även orsaka olika typer av infektioner (till exempel infektion, lunginflammation, allmän infektion) hos flertal däggdjur och människor. Symtom hos sjuka fåglar kan vara slöhet, kramper, cirkelrörelser, flygsvårigheter och bakåtkastad hals i samband med hastig död.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sjukdomsinformation

  Förekomst: Hela världen, problem ses framför allt i Nordamerika.
  Orsak:
   Bakterien Pasteurella multocida.
  Arter: Fåglar och flertalet arter däggdjur, massdöd hos framför allt andfåglar.
  Spridning: Via direktkontakt, inandning, infekterat vatten.
  Utbredning: Hela världen, problem ses framför allt i Nordamerika.
  Årstidsförekomst: I Amerika vintertid i stora ansamlingar av fåglar, enstaka fall hela året.

  Bakterien Pasteurella multocida förekommer som sjukdomsorsak hos både människor och djur. Den kan ge upphov till allt från enkla sårinfektioner till allmän blodförgiftning. Bakterien kan förekomma normalt i olika delar av kroppen hos en del djur utan att ge upphov till sjukdom för att vissa fall plötsligt "blossa upp" och ge upphov till en allmän infektion.

  Hos andfåglar finns rapporterat om massutbrott av sjukdomen på vissa lokaler i Nordamerika, där upp till 80 000 fåglar har dött i ett utbrott.

  I Sverige finns ett par fall av massdöd i fågelkolera, bland annat hos ejdrar och andra sjöfåglar på Gotland under 1980-talet. Vanligen dör fåglar hastigt i sjukdomen och endast enstaka sjuka fåglar observeras. 

  Symtom hos sjuka fåglar kan vara slöhet, kramper, cirkelrörelser, flygsvårigheter och bakåtkastad hals i samband med döden. Vid obduktion av fåglar som dött i fågelkolera finner man ofta tydliga tecken på en allmän blodförgiftning, med bland annat vita härdar i lever i mjälte och blödningar på hjärta och muskelmage. Fåglarna är i allmänhet i god kondition vilket tyder på att det rör sig om en akut infektion. Diagnosen är lätt att ställa då bakterien utan problem kan odlas på laboratoriet.

  Fågelkolera har en speciell betydelse då sjukdomen kan gå över på hönsfåglar, bland annat tamhöns och kalkoner, och där ge upphov till hög dödlighet. I USA, där många hönsfåglar föds upp i anläggningar utomhus, fruktar man fågelkolera mycket. Detta då möjligheten finns att sjukdomen överförs från de vilda fåglarna till tamfåglar med åtföljande massdöd och produktionsförluster.

  Sidan granskades senast : 2024-04-02