Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Lumpy skin disease – första fallen i EU

Den 20 augusti 2015 rapporterade grekiska myndigheter utbrott av Lumpy skin disease i två nötkreaturbesättningar med totalt 200 djur i regiondelen Evros, som gränsar mot Turkiet. Utbrotten utgör de första kända fallen av sjukdomen i EU.

Foto: iStock Photo

Lumpy skin disease är en ekonomiskt betydelsefull och allvarlig virussjukdom som kännetecknas av kraftiga hudförändringar, med knölar ("lumps" på engelska) i varierande storlek som kan uppträda över hela kroppen, och som bara drabbar nötkreatur.

Sjukdomen förekommer historiskt i stora delar av Afrika men har sedan flera år etablerat sig i Mellanöstern och under 2013-2015 även i Turkiet. Sjukdomen sprids lokalt främst med blodsugande insekter (till exempel mygg och flugor). Dessa är dock bara så kallade mekaniska vektorer, och kan sannolikt bara sprida sjukdomen över kortare avstånd. Den geografiska utbredning man sett under de senaste åren har istället främst berott på okontrollerad handel med nötkreatur, även om handel med till exempel obehandlade kohudar också anses utgöra en risk, och kan till viss del sammankopplas med den politiskt oroliga situationen i regionen.

Sjukdomen har successivt etablerat sig i Turkiet, initialt i de asiatiska delarna men sedan juni i år på den europeiska sidan, väldigt nära den grekiska gränsen. Den fortsatta spridningen in i EU till Grekland, sannolikt via blodsugande insekter, var därför inte helt oväntad. Grekiska myndigheter var således förvarnade och förberedda och kunde snabbt implementera nödvändiga åtgärder i enlighet med EU:s regelverk, för att förhindra ytterligare spridning.

Den politiska oro som finns i den region där sjukdomen etablerat sig kan dock leda till att sjukdomsbekämpningen blir lidande och därmed att trycket på EU:s yttre gränser från lumpy skin disease blir stort under den närmaste framtiden. Ett liknande exempel är spridningen av afrikansk svinpest från Georgien och sedan vidare genom Kaukasus, Ryssland och in i EU, då sjukdomen introducerades och fick fäste i samband med den politiska konflikten mellan Ryssland och Georgien.
Lumpy skin disease bedöms i nuläget inte utgöra ett hot för svenska nötkreatur då ingen livdjurshandel förekommer med Turkiet och Grekland och andra spridningsvägar förefaller osannolika.

Lumpy skin disease smittar inte till människor.

Bild 1: Äldre hudförändringar orsakade av lumpy skin disease. Knölarna kan förekomma var som helst på kroppen och även på slemhinnor. Sjukdomen drabbar nötkreatur. Foto: Eeva Tuppurainen, Pirbright Institute, Storbritannien
Karta över rapporter om Lumpy skin disease i Bulgarien, Turkiet och Grekland 2015.
Bild 2: Rapporterade utbrott av lumpy skin disease i Europa och Turkiet under 2015. Röda prickar markerar utbrotten och rosa fält infekterade områden. Infälld karta visar utbrott vid EU:s gräns.

Läs mer

Lumpy skin disease

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen