Gå direkt till innehåll

SVA:s organisation

På myndigheten finns cirka 380 medarbetare. Verksamheten är indelad i sex avdelningar och fyra staber. Generaldirektören är chef för SVA och tillsätts av regeringen. 

Schema över hur SVA är organserat mars 2023.
SVA:s organisation.

SVA:s ledningsgrupp

Ann Lindberg

Generaldirektör, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Börje Tidstedt

Avdelningschef för kemi, miljö och fodersäkerhet

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Charlotte Lindhe

GD-sekreterare

Porträtt av Charlotte Lindhe

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Dolores Gavier-Widén

Avdelningschef för patologi och viltsjukdomar

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Elin Törnqvist

Avdelningschef för djurhälsa och antibiotikafrågor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Elnaz Alizadeh

Kommunikationschef

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Henrik Ericsson

Avdelningschef för mikrobiologi

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Staffan Ros

Planeringsdirektör och stf. generaldirektör. Avdelningschef för verksamhetsstöd

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Ylva Mannervik

Interim HR-chef

Statens veterinärmedicinska anstalt

Sidan granskades senast : 2023-03-07