Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Psoroptesskabb hos alpacka och lama

  Kameldjur

  Psoroptes ovis är ett skabbkvalster som kan ge upphov till hudinflammation med skorv, skorpor och eksem, klåda och håravfall, framförallt på öronen och huvudet men också på bogarna, ryggen, flankerna och svansen. Den förekommer i stora delar av världen men har ännu inte diagnosticerats i Australien, Nya Zeeland eller Kanada. Psoroptesskabb kan drabba får, nötkreatur, getter, hästar, kaniner och kameldjur. Observera att Psoroptes är anmälningspliktig för får och get.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Psoroptes ovis finns i stora delar av världen, utom Australien, Nya Zeeland och Kanada. I Norge påvisades Psoroptes ovis på alpacka och lama 2015. P. ovis har ej påvisats på kameldjur i Sverige.

  Skabb orsakad av P. ovis kan drabba får, nötkreatur, getter, hästar, kaniner och kameldjur.

  Symtom

  Symtomlösa bärare är vanligt. Psoroptes kan ge upphov till hudinflammation med skorv, skorpor och eksem, klåda och håravfall; framför allt på bogarna, ryggen, flankerna och svansen. I öronen kan det bli torra flagor och ibland kan hela örat bli fullt av en smetig massa. Detta kan leda till huvudskakningar och i extrema fall head tilt, hängande öron och ataxi.

  Differentialdiagnoser

  Andra orsaker till hudproblem, som Chorioptes och Sarcoptes.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:     

  P. ovis är ett skabbkvalster, som knappt är synligt med blotta ögat (0,75 mm lång och oval till formen).

  Infektionsport:

  Psoroptes lever på huden av sitt värddjur.

  Smittvägar:

  Smittar lätt vid direkt och indirekt kontakt. En psoroptes-hona kan lägga 50-60 ägg, och det tar cirka tio dagar från att ägget lagts till att individen är vuxen och i sin tur kan lägga ägg.

  Överlevnad:

  Psoroptes ovis överlever cirka 15 dagar utanför värddjuret.

  Provtagning och diagnostik

  Svabb och skrap från öron och hud för mikroskopisk undersökning.

  Obduktion.

  Behandling och profylax

  Behandling med ektoparasitära medel.

  Profylax vid importer: Undvik inköp av djur som kan vara smittade. Tillämpa vistelse i karantän och behandling mot ektoparasiter.

  Miljösanering är viktigt för att undvika återsmitta.

  Sidan granskades senast : 2024-03-21