Gå direkt till innehåll

Psoroptesskabb hos alpacka och lama

Kameldjur

Psoroptes ovis är ett skabbkvalster som kan ge upphov till hudinflammation med skorv, skorpor och eksem, klåda och håravfall, framförallt på bogarna, ryggen, flankerna och svansen samt öronen. Den förekommer i stora delar av världen men har ännu inte diagnosticerats i Australien, Nya Zeeland, USA eller Kanada. Psoroptesskabb kan drabba får, nötkreatur, getter, hästar, kaniner och kameldjur. Observera att Psoroptes är anmälningspliktig för får och get.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Psoroptes ovis finns i stora delar av världen, utom Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada. I Norge påvisades Psoroptes ovis på alpacka och lama 2015. P. ovis har ej påvisats på kameldjur i Sverige.

Skabb orsakad av P. ovis kan drabba får, nötkreatur, getter, hästar, kaniner och kameldjur.

Symtom

Symtomlösa bärare är vanligt. Psoroptes kan ge upphov till hudinflammation med skorv, skorpor och eksem, klåda och håravfall; framför allt på bogarna, ryggen, flankerna och svansen. I öronen kan det bli torra flagor och ibland kan hela örat bli fullt av en smetig massa.

Differentialdiagnoser

Andra orsaker till hudproblem, som Chorioptes och Sarcoptes.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:     

P. ovis är ett skabbkvalster, som knappt är synligt med blotta ögat (0,75 mm lång och oval till formen).

Infektionsport:

Psoroptes lever på huden av sitt värddjur.

Smittvägar:

Smittar lätt vid direkt och indirekt kontakt. En psoroptes-hona kan lägga 50-60 ägg, och det tar cirka tio dagar från att ägget lagts till att individen är vuxen och i sin tur kan lägga ägg.

Överlevnad:

Psoroptes ovis överlever cirka 15 dagar utanför värddjuret.

Provtagning och diagnostik

Svabb och skrap från öron och hud för mikroskopisk undersökning.

Obduktion.

Behandling och profylax

Behandling med ektoparasitära medel.

Profylax vid importer: Undvik inköp av djur som kan vara smittade. Tillämpa vistelse i karantän och behandling mot ektoparasiter.

Hitta på denna sida