Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Nya verktyg mot klimatdrivna sjukdomar

En rad verktyg för att övervaka klimatets effekter på infektionssjukdomar i Europa föreslås av ett internationellt forskarteam i projektet IDAlert. SVA:s Rapportera Fästing är ett av verktygen.

Forskaren Giulio Grandi artbestämmer fästing i mikroskop. Bild: Jonas Förare/SVA.

Klimatförändringen är en av orsakerna till återkommande utbrott och spridning av infektionssjukdomar i Europa. För att kunna möta denna utmaning krävs ett helhetsperspektiv. Det internationella forskningsprojektet IDAlert har ett tydligt fokus på kopplingen mellan djur, människor och miljö, med målet att tillsammans uppnå en mer aktuell och effektiv beredskap i Europa.

Klimatorsakade sjukdomsrisker ska kunna förutses

Forskarteamet i IDAlert har utvecklat indikatorer och verktyg som ska kunna spåra och förutse klimatorsakade sjukdomsrisker i olika områden, till exempel miljöfara, exponeringsmönster och sårbarhetsfaktorer. Verktygen ska fungera som ett beslutsstöd för beslutsfattare, personal som arbetar med djur- eller folkhälsa, och samhällen, och ge bättre möjligheter att minska risker och reagera på kriser, även vid förändrade klimatförhållanden.

Verktygen som föreslås:

• Utveckling av användningen av webbverktyg och applikationer för rapportering av myggor och fästingar. Tillsammans skapar dessa nya kanaler för övervakning av vektorer som kan vara bärare av nya smittämnen som kan drabba både djur och människor. Redan nu har verktygen bidragit till tidig upptäckt av nya arter på nya platser.
• Indikatorer på hur klimatförändringen påverkar smittsamma sjukdomar, ett exempel är hälsa kopplat till extremvärme. Dessa ska användas på EU-nivå för att följa utvecklingen på olika platser, samt för att informera om behov av anpassning till dessa risker.
• En plattform för riskprognoser utifrån klimatinformation i närtid, det vill säga veckor till månader. Plattformen kan användas för att titta på behov av direkta åtgärder .
• Modelleringsverktyg med olika klimatförändringsscenarier för att stödja långsiktigt policy- och beslutsfattande.

Rapportera Fästing viktig del i verktygslådan

Webbverktyget Rapportera Fästing lanserades våren 2023 och har hittills fått in över 20 000 rapporter om fästingfynd över hela landet. Ett av målen med projektet är att öka beredskapen för nya fästingburna infektioner. Webbverktyget används för att övervaka och ge tidiga varningssignaler – om vi hittar en ny fästingart i landet finns det också risk för att den bär på smittämnen som vi inte har i landet idag. Exotiska fästingarter som påträffas i Sverige bidrar till ökad risk för att djur och människor kan bli smittade av fästingburna parasiter, bakterier och virus som idag inte förekommer i Sverige. Sjukdomar som tidigare har betraktats som tropiska kan få fotfäste i andra delar av världen, särskilt Europa. Flyttfågelfästingen (Hyalomma marginatum) och brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) är exempel på fästingarter som kan medföra nya smittämnen som kan drabba både djur och människor.

Vetenskaplig publikation

Som en del av projektet har forskarna presenterat förslagen i en artikel i Lancet Regional Health – Europé. Läs artikeln här:
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(23)00120-5/fulltext

Projektkoordinator för IDAlert är Joacim Rocklöv, professor i hållbar hälsa vid Umeå universitet.
Projektmedlemmar vid SVA: Anna Omazic (Forskare, ansvarig för Rapportera Fästing, samt samordnar projektet på SVA), Stefan Widgren, Giulio Grandi, Erik Ågren, Martin Bergström, Masud Parvage och Anton de Jong.

Läs mer

Rapportera Fästing
IDAlert
Pressmeddelande från Umeå Universitet 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen