Gå direkt till innehåll

Piskmask hos hund

Andra sjukdomsnamn: Trichuris vulpis

Hund

Trichuris vulpis, piskmask, påvisas sällan. Parasiten kan ge upphov till symtom från magtarm-kanalen.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Piskmask, Trichuris vulpis, förekommer men är sällsynt hos svenska hundar. Möjligen är klimatet för kallt för att utveckling av larver i ägget skall hinna ske under en normal svensk sommar. Hos importerade hundar är parasiten vanligare. I kennlar med importerade djur kan smittspridning ske.

Klinik

Vid kraftiga infektioner ses aptitlöshet, vattnig – blodig diarré, uttorkning. Vanligare är dock subkliniska infektioner med inga eller ospecifika symtom 

Diagnostik

Träckprovsundersökning för påvisande av ägg med typiskt utseende. Observera att symtom kan uppträda innan ägg börjar utskiljas med avföringen.

Behandling

Det finns flera läkemedel godkända för behandling av piskmask, exempelvis bensimidazoler och makrocykliska laktoner. Behandling, som sker vid konstaterad infektion, kan behöva upprepas efter fyra veckor. Då parasitens ägg kan leva kvar länge i smittad miljö bör behandlingens effekt följas upp efter tre till fyra månader.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Beställ SVA:s analys

Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck

Parasitologisk träckprovsanalys med flotation

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-07-20