Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Piskmask hos hund

  Andra sjukdomsnamn: Trichuris vulpis

  Hund

  Trichuris vulpis, piskmask, påvisas sällan. Parasiten kan ge upphov till symtom från magtarm-kanalen.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Piskmask, Trichuris vulpis, förekommer men är sällsynt hos svenska hundar. Möjligen är klimatet för kallt för att utveckling av larver i ägget skall hinna ske under en normal svensk sommar. Hos importerade hundar är parasiten vanligare. I kennlar med importerade djur kan smittspridning ske.

  Klinik

  Vid kraftiga infektioner ses aptitlöshet, vattnig – blodig diarré, uttorkning. Vanligare är dock subkliniska infektioner med inga eller ospecifika symtom 

  Diagnostik

  Träckprovsundersökning för påvisande av ägg med typiskt utseende. Observera att symtom kan uppträda innan ägg börjar utskiljas med avföringen.

  Behandling

  Det finns flera läkemedel godkända för behandling av piskmask, exempelvis bensimidazoler och makrocykliska laktoner. Behandling, som sker vid konstaterad infektion, kan behöva upprepas efter fyra veckor. Då parasitens ägg kan leva kvar länge i smittad miljö bör behandlingens effekt följas upp efter tre till fyra månader.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Beställ SVA:s analys

  Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck

  Parasitologisk träckprovsanalys med flotation

  Beställ SVA:s produkt

  Parasitprov hund, träck (provtagningsmaterial)

  Sidan granskades senast : 2022-08-03