Gå direkt till innehåll

Kamelkoppor

Andra sjukdomsnamn: Camelpox

Kameldjur

Kamelkoppor är en akut hudsjukdom som orsakas av infektion med poxvirus. Den förekommer hos kameler över hela världen men diagnosen har inte ställts på svenska djur. Enstaka fall där kamelkoppor har överförts till människa har rapporterats.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst

Kamelkoppor är vanligt förekommande hos både dromedarer och tvåpuckliga kameler i många länder och har visats efter experimentell infektion även hos sydamerikanska kameldjur. Det är framför allt unga djur som drabbas. Diagnosen har inte ställts på svenska kameldjur.

Symtom

På näsborrar, ögonlock samt mun- och nässlemhinna uppstår blemmor, blåsor, pustler med nedsänkt centrum, krustor (sårskorpor). Sekundära hudinfektioner med bakterier eller svamp kan komplicera förloppet. Svullnad av läppar och hela huvudet kan förekomma. Hudlesionerna läker av på fyra till sex veckor.
I svåra fall kan generell infektion ses med feber, diarré, fodervägran och hudlesioner över hela kroppen. Luftvägarna kan vara involverade. Aborter kan förekomma. Dödligheten kan vara upp till 30 procent.

Differentialdiagnoser

Orf (parapoxvirus) och vårtor (papillomvirus).

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

poxvirus Orthopoxvirus cameli

Infektionsport:

små sår, aerosol från luftvägar, via bitande insekter.

Spridning:

Infektionen kan spridas lokalt i huden eller systemiskt i kroppen med sekundär viremi och hudinfektion. Regnigt väder och väta kan ge svårare sjukdomsbild och utbrott.

Smittvägar:

Direkt kontakt med smittade djur och indirekt kontakt med kontaminerade föremål.

Immunitet: 

Livslång efter genomgången infektion. Cellmedierad immunitet är viktigare än cirkulerande antikroppar. Kronisk infektion kan uppkomma hos individer med dåligt immunförsvar.

Överlevnad:

Poxvirus kan överleva under längre tid (många år) i till exempel intorkat sekret och i sårskorpor.

Inkubationstid:

9-13 dagar

Provtagning och diagnostik

Diagnosen ställs på kliniska symtom.
Det går att verifiera diagnosen genom att påvisa poxvirus i sårskorpor (krustor). Det finns inte i nuläget någon testmetod på SVA för att påvisa varken virus eller antikroppar.
Sjukdomen är anmälningspliktig.

Behandling och profylax

Skilj smittade djur från de andra. Kontrollera att smittade djur kan äta och dricka.
Ingen specifik behandling mot poxvirus finns. Vid sekundära hudinfektioner kan antibiotikasalva vara aktuellt. I många länder används traditionell behandling mot kamelkoppor.
Inget vaccin finns tillgängligt.
Undvik att köpa (eller låna) in livdjur. Inköpta djur bör stå i karantän minst fyra veckor.
Erbjud gårdens egna stövlar och overaller till veterinärer, klippare och besökare från gårdar med får, getter, kameldjur.

Referenser

Fowler ME: Medicine and surgery of camelids. 3rd ed, 2010, s 183-185Wiley-Blackwell.

Wernery & Kaaden: Infectious diseases in camelids. 2nd ed. 2002, s 176-187. Blackwell science, Germany.

Köhler-Rollefson, Mundy, Mathias: A field manual of camel diseases. League for Pastoral Peoples 2001, s 78-80.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-08-23