Gå direkt till innehåll

Hälsoläge för ren

I Sverige finns cirka 250 000 renar i vinterpopulationen. Drygt 4500 renägare i 51 samebyar bedriver tamrenskötsel på ungefär 50 procent av Sveriges yta och producerar mellan 1 200 och 2 000 ton renkött per år. 

Vid renslakten sker veterinärbesiktning för att säkerställa den livsmedelshygienska kvalitén av slaktkroppen. På SVA utförs bland annat obduktioner och preparatundersökningar, samt diagnostiska analyser av prover från renar.

SVA deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, och utför rådgivning i ämnesområdet rensjukdomar.

Sidan granskades senast : 2019-12-04